Tidlig skolestart

Dersom du mener barnet ditt kan begynne på skolen et år tidligere enn normalt, er det mulig å søke om dette dersom barnet har fylt 5 år innen 1. april. 

Dokumentasjon sendes til

Skedsmo kommune
Utdanningssektoren
Postboks 313
2001 Lillestrøm 

Utdanningssektoren vil be Pedagogisk psykologisk avdeling (PPA) gjøre en sakkyndig vurdering. Utdanningssektoren fatter vedtak med bakgrunn i den sakkyndig vurderingen.


Loven gir ingen rett til fremskutt skolestart, men kan innvilges av kommunen dersom PPA anbefaler dette. Det fremgår av opplæringsloven § 2-1. Viktige momenter er om barnet er sosialt modent og har gode faglige forutsetninger. Det er få barn som innvilges fremskutt skolestart.


Dersom søknaden kommer sent (etter påske) – slik at det blir lite tid til å forberede barnet på tidlig skolestart – er dette et moment som kan tilsi at søknaden ikke innvilges.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.