Hopp til hovedinnholdet

Tidlig skolestart

Dersom du mener barnet ditt kan begynne på skolen et år tidligere enn normalt, er det mulig å søke om dette dersom barnet har fylt 5 år innen 1. april. 

Dokumentasjon sendes til

Skedsmo kommune
Utdanningssektoren
Postboks 313
2001 Lillestrøm 

Utdanningssektoren vil be Pedagogisk psykologisk avdeling (PPA) gjøre en sakkyndig vurdering. Utdanningssektoren fatter vedtak med bakgrunn i den sakkyndig vurderingen.


Loven gir ingen rett til fremskutt skolestart, men kan innvilges av kommunen dersom PPA anbefaler dette. Det fremgår av opplæringsloven § 2-1. Viktige momenter er om barnet er sosialt modent og har gode faglige forutsetninger. Det er få barn som innvilges fremskutt skolestart.


Dersom søknaden kommer sent (etter påske) – slik at det blir lite tid til å forberede barnet på tidlig skolestart – er dette et moment som kan tilsi at søknaden ikke innvilges.