Hopp til hovedinnholdet

Tidlig skolestart

Hvis du mener barnet ditt kan begynne på skolen et år tidligere enn normalt, er det mulig å søke om dette dersom barnet har fylt 5 år innen 1. april.

Send dokumentasjon til

Skedsmo kommune
Utdanningssektoren
Postboks 313
2001 Lillestrøm 

Slik søker du om tidlig skolestart

Utdanningssektoren vil be Pedagogisk psykologisk avdeling (PPA) gjøre en sakkyndig vurdering. Utdanningssektoren fatter vedtak med bakgrunn i den sakkyndig vurderingen.

Loven gir ingen rett til fremskutt skolestart, men kan innvilges av kommunen dersom PPA anbefaler dette. Det fremgår av opplæringsloven § 2-1. Viktige momenter er om barnet er sosialt modent og har gode faglige forutsetninger. Det er få barn som innvilges fremskutt skolestart.

Dersom søknaden kommer sent (etter påske) – slik at det blir lite tid til å forberede barnet på tidlig skolestart – er dette et moment som kan tilsi at søknaden ikke innvilges.