Hopp til hovedinnholdet

Utsatt skolestart

Barn skal som hovedregel begynne på skolen det kalenderåret de fyller 6 år.

Dersom du mener barnet ditt har behov for et ekstra modningsår før skolestart, kan du søke om utsatt skolestart.

Dokumentasjon sendes til

Skedsmo kommune
Utdanningssektoren
Postboks 313
2001 Lillestrøm 

Utdanningssektoren vil be Pedagogisk psykologisk avdeling (PPA) gjøre en sakkyndig vurdering. Dersom det er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å begynne i skolen, har barnet rett til utsatt skolestart. Dette står i opplæringsloven § 2-1. Utdanningssektoren fatter vedtak med bakgrunn i den sakkyndig vurderingen.


Søknad om utsatt skolestart bør sendes i løpet av høsten året før ordinær skolestart av hensyn til barnet og for å sikre rimelig tid til saksbehandling. Søknaden bør uansett sendes i god tid før 1. mars (søknadsfrist for hovedopptak i barnehagene), slik at foreldre i god tid kan avklare/søke eventuell barnehageplass for barnet kommende barnehageår.