Frydenlund voksenopplæring og logopedtjeneste

Besøksadresse

Strømsveien 80
2010 Strømmen

Postadresse

Postboks 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Toril Wangen Hexeberg

Undervisningsinspektør

Kaj H. Breistein

Teamleder og voksenlogoped

Eli Irene Sandø Kjus

Voksenlogoped

Ellen Sommer Aagaard

Logoped voksne og barn

Cecilie Bugge Solberg

Barnelogopeder

May-Britt Nordsveen Hustad

Frida Theisens (permisjon)

Iselin Steen Myrvang

Deborah Alencar Ulvestad (vikar)

Tonje Holm Trulsen (vikar)

Logoped til barn

Barne-logopedene jobber med barn og unge i alderen 0–16 år og gir hjelp med språk og talevansker. Logopedene har ansvaret for både barnehager og skoler i kommunen.

Vi utreder og diagnostiserer barn fra 0–16 år i forhold til uttalevansker, stemmevansker, stamming, svelgevansker, språkvansker og leppe-, kjeve-, og ganespalte.

 Vi vurderer eventuelle behov for videre oppfølging, som kan være

 •  logopedtimer
 • veiledning til personale  
 • veiledning til foreldre.

Søknadsfrister

 • Barn med taleflytvansker kan henvises og få plass hele året.
 •  Det tas inn nye barn to ganger i året, med noen unntak.
 • Søknader i høsthalvåret må ha kommet inn innen uke 40 (unntatt r-s-, og taleflytvansker)
 • Søknader i vårhalvåret må ha kommet inn innen uke 8 (unntatt r-s-, og taleflytvansker)
 •  Henvisninger som ikke mottas innen fristen, blir behandlet ved neste opptak.

 

r- og s vansker

 • Frist for henvisning av r- og s-vansker er 1.desember. Kursene starter f.o.m. januar.
 • Barn med r-vansker kan henvises fra 2.klasse.
 • Barn med s-vansker kan henvises fra 3.klasse. 

Logoped til voksne

Vi gir tilbud til voksne som etter sykdom, skade eller ulykke har behov for gjenopptrening av kommunikasjonsferdigheter etter opplæringslovens kapittel 4A-2.

Tilbudet gis etter henvisning fra sykehusene og i noen tilfeller fra fastlege eller ved egen søknad.

Spesialundervisning til voksne med lese- og skrivevansker

 • Voksne med dysleksi problemer
 • Voksne som etter sykdom, skade eller ulykke har behov for spesialundervisning
 • Voksne som trenger bedre lese- og skriveferdigheter for å komme i jobb

kan ha rett til spesialundervisning.

Når henvisningen er mottatt vil du bli innkalt av Pedagogisk-psykologisk avdeling (PPA)/ ekstern logoped som utarbeider en sakkyndig vurdering.

Vurderingen danner grunnlag for et enkeltvedtak, som bestemmer hva slags og hvor mye hjelp du kan få.

Hjelpen (ressursen) gis i enkelttimer eller i gruppe.

Spesialundervisning til voksne utviklingshemmede

Voksenavdelingen tilbyr spesialundervisning til voksne utviklingshemmede som trenger vedlikehold av språket eller ny-innlæring etter Opplæringslovens kap. 4.

Fant du det du lette etter?