Hopp til hovedinnholdet

Logoped til barn

Søke logoped

Barne-logopedene jobber med barn og unge i alderen 0–16 år og gir hjelp med språk og talevansker. Logopedene har ansvaret for både barnehager og skoler i kommunen.

Vi utreder og diagnostiserer barn fra 0–16 år i forhold til uttalevansker, stemmevansker, stamming, svelgevansker, språkvansker og leppe-, kjeve-, og ganespalte.

 Vi vurderer eventuelle behov for videre oppfølging, som kan være

 •  logopedtimer
 • veiledning til personale  
 • veiledning til foreldre.

Søknadsfrister

 • Barn med taleflytvansker kan henvises og få plass hele året.
 •  Det tas inn nye barn to ganger i året, med noen unntak.
 • Søknader i høsthalvåret må ha kommet inn innen uke 40 (unntatt r-s-, og taleflytvansker)
 • Søknader i vårhalvåret må ha kommet inn innen uke 8 (unntatt r-s-, og taleflytvansker)
 •  Henvisninger som ikke mottas innen fristen, blir behandlet ved neste opptak.

 

r- og s vansker

 • Frist for henvisning av r- og s-vansker er 1.desember. Kursene starter f.o.m. januar.
 • Barn med r-vansker kan henvises fra 2.klasse.
 • Barn med s-vansker kan henvises fra 3.klasse. 

Kontakt oss

Logopedtjenesten og spesialundervisning for voksne holder til i Strømsveien 80 og hører til under Frydenlund voksenopplæring og logopedtjeneste.