Hopp til hovedinnholdet

Logoped og spesialundervisning til voksne

Logopedtilbud til voksne

Vi gir tilbud til voksne som etter sykdom, skade eller ulykke har behov for gjenopptrening av kommunikasjonsferdigheter etter opplæringslovens kap. 4A-2. Tilbudet gis etter henvisning fra sykehusene og i noen tilfeller fra fastlege eller ved egen søknad.

Spesialundervisning til voksne med lese- og skrivevansker

Vi gir gir tilbud til voksne med lese- og skrivevansker. Det er voksne med dysleksi problemer, voksne som etter sykdom, skade eller ulykke har behov for spesialundervisning, og voksne som trenger bedre lese- og skriveferdigheter for å komme i jobb.

Alle innmeldte/henviste brukere blir vurdert av PPA/ ekstern logoped som utarbeider sakkyndig vurdering som danner grunnlag for enkeltvedtak. Ressursen gis som enkelttimer eller i gruppe.

Spesialundervisning til voksne utviklingshemmede

Voksenavdelingen tilbyr spesialundervisning til voksne utviklingshemmede som trenger vedlikehold eller nyinnlæring etter Opplæringslovens kap. 4. 

Kontakt oss

Logopedtjenesten og spesialundervisning for voksne holder til i Strømsveien 80 og hører til under Frydenlund voksenopplæring og logopedtjeneste.