Logoped og spesialundervisning til voksne

Logopedtilbud til voksne

Vi gir tilbud til voksne som etter sykdom, skade eller ulykke har behov for gjenopptrening av kommunikasjonsferdigheter etter opplæringslovens kap. 4A-2. Tilbudet gis etter henvisning fra sykehusene og i noen tilfeller fra fastlege eller ved egen søknad.

Spesialundervisning til voksne med lese- og skrivevansker

Vi gir gir tilbud til voksne med lese- og skrivevansker. Det er voksne med dysleksi problemer, voksne som etter sykdom, skade eller ulykke har behov for spesialundervisning, og voksne som trenger bedre lese- og skriveferdigheter for å komme i jobb.

Alle innmeldte/henviste brukere blir vurdert av PPA/ ekstern logoped som utarbeider sakkyndig vurdering som danner grunnlag for enkeltvedtak. Ressursen gis som enkelttimer eller i gruppe.

Spesialundervisning til voksne utviklingshemmede

Voksenavdelingen tilbyr spesialundervisning til voksne utviklingshemmede som trenger vedlikehold eller nyinnlæring etter Opplæringslovens kap. 4. 

Fant du det du lette etter?