Læringsmiljøteamet (tidligere TOFU)

Besøksadresse

Granneveien 40
2013 Skjetten

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Leder

Bjørg Borch

  • Læringsmiljøteamet gir et lavterskeltilbud innenfor utdanningssektoren.
  • Vi bistår barnehagene og skolene i arbeidet med å styrke omsorgs- og læringsmiljøet. Vårt arbeidsfelt omhandler barn og unge som opplever ulike utfordringer, men også avdelinger, klasser, trinn og kollegium.
  • Vi arbeider på oppdrag fra rektorer og styrere, og samarbeider ofte med foreldre, Pedagogisk-psykologisk Avdeling (PPA) og andre instanser for å bidra til et helhetlig og godt tilbud. 
  • De ansatte i Læringsmiljøteamet er pedagoger og spesialpedagoger med bred erfaring fra skole og barnehage.

Planer

Fant du det du lette etter?