Hopp til hovedinnholdet

Særlig tilrettelagte undervisningstilbud

Søke skoleplass på Frydenlund skole og ressurssenter

 • Frydenlund skole og ressurssenter  gir et individuelt tilrettelagt opplæringstilbud etter  kapittel 5 i opplæringsloven til elever med psykisk utviklingshemming og/eller store generelle lærevansker.
 • Frydenlund skole og ressurssenter er en del av kommunens grunnskole.
 • Skolen har bygget opp høy spesialpedagogisk - og miljøterapeutisk kompetanse.
 • Skolen har også kompetanse i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).
 • Tilbudet gis på 1.-10. trinn
 • Søknadsfrist er 1. januar.

Søke om særlig tilrettelagt opplæring på Vardeåsen skole

 • Særlig tilrettelagt opplæringstilbud er et fagforsterket tilbud, der det er bygget opp spesifikke kompetanser på enkelte områder.
 • Tilbudet på Vardeåsen skole  i Forsterket enhet gis på 1.-4. trinn
 • Tilbudet vil være aktuelt for elever med stort behov for struktur og forutsigbare rammer, både i og utenfor klasserommet. Dette kan for eksempel være elever med autismespekterforstyrrelser. .
 • Søknadsfrist er 1. januar.

Søke om særlig tilrettelagt opplæring på Asak skole

 • Særlig tilrettelagt opplæringstilbud er et fagforsterket tilbud, der det er bygget opp spesifikke kompetanser på enkelte områder.
 • Tilbudet på Asak skole i Forsterket enhet gis på 5.-10. trinn.
 • Tilbudet vil være aktuelt for elever med stort behov for struktur og forutsigbare rammer, både i og utenfor klasserommet. Dette kan for eksempel være elever med autismespekterforstyrrelser. 
 • Søknadsfrist er 1. januar.

Aktuelle regler for skolestart skolebytte og flytting