Hopp til hovedinnholdet

Rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

 • Rett til opplæring betyr at opplæringen er gratis.
 • Plikt til opplæring betyr at man må gjennomføre opplæringen for å kunne søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Norge.
 • Det er oppholdstillatelsen som avgjør om en person har rett og plikt, bare rett, eller bare plikt til å gjennomføre opplæringen.

Rett og plikt

Hvis personen er mellom 16 og 55 år, og tilhører en av følgende grupper, vil hun eller han ha rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

 • Personer som har fått innvilget asyl, jf. utlendingsloven § 28
 • Personer som har oppholdstillatelse som overføringsflyktninger, jf. utlendingsloven § 35
 • Personer som har oppholdstillatelse på grunnlag av sterke menneskelige hensyn, jf. utlendingsloven § 38
 • Personer som har oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag, jf. utlendingsloven § 53
 • Familiegjenforente ned personer som nevnt ovenfor
 • Personer som har fått midlertidig oppholdstillatelse på grunnlag av reglene om kollektiv beskyttelse, jf.utlendingsloven § 34, og deres familiegjenforente dersom den førstnevntes tillatelse danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse
 • Familiegjenforente med personer som har permanent oppholdstillatelse
 • Familiegjenforente med norske elle andre nordiske borgere

Denne opplæringen er gratis.

Rett, men ikke plikt

Personer mellom 55 og 67 år og som tilhører en av de samme gruppene som de med rett og plikt, har rett til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, men ikke plikt.

Denne opplæringen er gratis.

Plikt, men ikke rett

Noen har plikt til å gjennomføre lovpålagt opplæring i norsk og samfunnskunnskap, men har ikke rett til gratis opplæring. Dette gjelder følgende grupper: 

Det er kun personer mellom 16 og 55 år som har plikt til å delta i opplæringen.

Denne opplæringen må det betales for.

Hverken rett eller plikt

Følgende grupper har verken rett eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

 • Norske og andre nordiske borgere.
 • EØS-borgere og deres familiemedlemmer med oppholdsrett etter utlendingslovens EØS-kapittel.
 • Personer med midlertidig oppholdstillatelse som ikke er fornybar og som ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse (eks. studenter, personer med forlovelsesvisum og au pairer).

Dette betyr at personer i disse gruppene må betale for opplæringen.

Mer informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med Skedsmo Voksenopplæringssenter.