Hopp til hovedinnholdet

Skedsmo voksenopplæringssenter

Nytt fra skolen

Skolen er stengt i juleferien

Resepsjonen er stengt fra og med fredag 21.12. til og med onsdag 2. januar 2019.
Fra torsdag 3. januar er det vanlige åpningstider igjen.

Åpningstider i resepsjonen

Mandag, torsdag og fredag: 8:30 -15:00
Tirsdager 12:15-15:00
Onsdager 08:30-11:30

Annenhver mandag (uke 36, 38, 42, etc.) har resepsjonen langåpent kl. 08:00-17:00

Stengt hver dag mellom klokka 11:30 -12:15

Begynne på kurs

 • Du kan begynne på kurs hele året.
 • Du må ha gyldig oppholdstillatelse for å gå på kurs.

Begynne på grunnskolen i januar?


Husk kartleggingstest den 5. desember!

 • Kontakte oss så snart som mulig på e-post, telefon eller i resepsjonen for å avtale tid for samtale om inntak. 

Du må snakke med oss før du kan begynne på kurs (inntakssamtale)

 • Alle som skal begynne på kurs må snakke med oss først i en inntakssamtale
 • Vi avtaler tidspunkt for en samtale her på skolen.
 • I samtalen finner vi ut hvilket kurs som passer best for deg. Det kan være:
  • Grunnskole
  • Norskkurs -vi har kurs på mange nivåer og finner et som passer
  • Kurs i samfunnsfag

Kontakt oss

Kom til resepsjonen, ring eller send e-post
Telefon 66938010

Oppstart av nye kurs og grunnskole fra uke 6

Oversikt over hvilke kurs som starter opp i januar 2019, med tider og hva du må gjøre før du kan begynne på kurs.

Undervisningstider, norskkurs

 • Formiddag:  mandag – fredag (12 eller 15 timer i uka), kl 09:00 – 11:30
 • Ettermiddag (12 eller 15 timer i uka), kl 12:00 - 16:15
 • Kveldstid:  mandag og onsdag (6 timer i uka), kl 17:30 - 20:00

Koster det noe å gå på kurs?

 • Mange har rett til gratis norskkurs.
 • Elever som ikke har rett til gratis kurs må betale på skolen før kurset starter.

Rett og plikt til opplæring

 • Noen har plikt til å gjennomføre norskopplæring
 • Noen har både rett og plikt til opplæring.
 • Dette bestemmes av hva slags oppholdstillatelse du har.

Norskkurs

 Vi tilbyr kurs på mange nivåer, som vi kaller "Spor". 

 • Spor 1-3  Ulike kurs både for deg med liten eller ingen skolegang, skolegang på grunnskolenivå eller videregående -høyskole/universitetsutdanning fra hjemlandet
 • Nettkurs: norskkurs  på B1 og B2 nivå, med en kombinasjon av nettoppgaver, digital veiledning og samlinger.
 • Gratis norskkurs 

Norskprøver

 • Påmeldingen til neste runde med norskprøver blir i februar.
 • Prøvene gjennomføres i mars. 

Grunnskole

For å ha rett til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne må du 

 • være over opplæringspliktig alder 
 • ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven §3-1
 • ha lovlig opphold i Norge
 • trenge grunnskoleopplæring

Kurs i samfunnskunnskap

Avhengig av interesse vil det bli kurs på "lettnorsk" i samfunnskunnskap i skolens ferier. Varighet 2 uker (50 timer). 

Skolens ferie og fridager

Trenger du en bekreftelse fra oss?

 • Hvis du trenger bekreftelse fra skolen for eksempel på at du er eller har vært elev hos oss, må du sende oss en e-post med
  • Navn
  • Fødselsdato og år
  • Mobilnummer
  • Skrive hva det gjelder
  • Du kan også ringe eller kontakte resepsjonen
 • Vi har inntil 2 ukers behandlingstid

Kontakt oss

Kom til resepsjonen, ring eller send e-post
Telefon 66938010

Om skolen

Skedsmo voksenopplæringssenter har  ca. 450 deltakere. 

Vi har deltakere/elever blant annet fra: Syria, Eritrea, Afghanistan, Thailand, Irak, Somalia, Pakistan, Iran, Polen og Russland.

Fokusskole

Skolen er fokusskole for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring(NAFO).

NAFO har et nasjonalt nettverk som består av fokusskoler over hele landet. I hvert fylke samarbeider NAFO med en eller flere voksenopplæringsinstitusjoner som utpekes av fylkesmannen.

En fokusskole er en skole

 • som er kommet langt i arbeidet med å være en flerkulturell skole
 • der ledelsen og personalet ivaretar mangfoldsperspektiver
 • som er villig til å bruke tid på kompetanseutvikling innen fagfeltet både internt og i egne kommunale/regionale nettverk

Sagbladet

Klage på karakterer

Ønsker du å klage på standpunktkarakter eller eksamenskarakter for avgangselev i grunnskolen må du følge retningslinjer fra fylkesmannen.

Planer

Læreplaner

Virksomhetsplan for Skedsmo voksenopplæring(pdf).

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Planene gjelder også Skedsmo voksenopplæringssenter og Frydenlund skole, så langt de passer.

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. 

Logg på Skoleportalen

Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Ansatte