Skedsmo voksenopplæringssenter

Besøkstid

Kl. 10.00–14.00

Besøksadresse

Industriveien 25
2020 Skedsmokorset

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Line H. Bredesen

Inspektør

Olaug L. Christiansen

Sekretær

Cecilie S. Fosaas

Nytt fra skolen

Påmelding til norskprøve 28., 29. og 30 november 2017

Privatister melder seg på via www.kompetansenorge.no.  Påmelding er bare mulig i påmeldingsperioden.


For privatister er påmeldingen åpen fra 18. oktober kl. 09.00 til og med 20. oktober.
Det er begrenset antall plasser for privatister. 
Vi anbefaler tidlig påmelding. 

For elever/deltakere ved Skedsmo voksenopplæring er påmeldingen åpen fra 11. oktober til og med 16. oktober.
 
Pris for betalende deltakere er kr. 990 for skriftlig del og kr. 990 for muntlig del.

Norskkurs

 

 • Spor 1 er for deltakere som har liten eller ingen skolegang fra hjemlandet
 • Spor 2  er for deltakere som har grunnskole eller kompetanse på videregående nivå
 • Spor 3 er for deltakere som har videregående skole og eller høyskole/universitetsutdanning fra hjemlandet. 
 • Grunnleggende lese- og skriveopplæring er for deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn
 • Nettkurs: norskkurs  på B1 og B2 nivå,med en kombinasjon av nettoppgaver, digital veiledning og samlinger.
 • Gratis norskkurs (info på flere språk)
 • Kartleggingsprøve viser kursdeltaker sitt nivå og ligger til grunn for plassering i de ulike klassene.

Undervisningstider, norskkurs

 • Formiddag:  mandag – fredag (12 eller 15 timer i uka), kl 09.00 – 11.30
 • Ettermiddag (12 eller 15 timer i uka), kl 12.00 - 15.30
 • Kveldstid:  mandag og onsdag (6 timer i uka), kl 17.30 - 20.00

Begynne på kurs

 • Du kan begynne på kurs hele året.
 • Du må ha gyldig oppholdstillatelse for å gå på kurs.
 • rett og plikt til opplæring Noen har plikt til å gjennomføre norskopplæring, mens andre har både rett og plikt til opplæring. Dette bestemmes av hva slags oppholdstillatelse du har.
 • Finn ut om du har rett til gratis norskkurs (informasjon på flere språk)
 • Elever som ikke har rett på gratis kurs må betale.
 • Man betaler med kort på skolen før kurset starter
 •         Avtale time for å ta språktest på e-post, telefon 66 93 80 10 eller ved å møte opp på skolen
 •        Ta en språktest for å komme i en gruppe på riktig nivå.
 •        Du må fylle inn et påmeldingsskjema for å melde deg på kurs.
 •         Skolen hjelper deg med å fylle ut skjema

Priser

Følgende priser gjelder fra 01.01. 2017

 • Dagtid: 71 kr/time
 • Kveldstid: 87 kr/time
 • Nettkurs: 1.576 per måned.

Grunnskole

For å ha rett til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne må søkeren oppfylle følgende vilkår:

Søker må

 • være over opplæringspliktig alder
 • ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven §3-1
 • ha lovlig opphold i Norge
 • trenge grunnskoleopplæring

 

Kurs i samfunnskunnskap

Avhengig av interesse vil det bli kurs på "lettnorsk i samfunnskunnskap" i skolens ferier. Varighet 2 uker (50 timer). 

Skolens ferier og fridager

Ordensreglement

-for deltakere på norskkurs og elever i grunnskolen

For at skolesamfunnet vårt skal fungere godt må vi ha reglement og retningslinjer som alle har et ansvar for å følge. Dette vil bidra til å fremme trygghet og trivsel.

Om skolen

Per august 2016 hadde Skedsmo voksenopplæringssenter ca. 400 deltakere. 

 

Vi har deltakere/elever blant annet fra: Syria, Eritrea, Afghanistan, Thailand, Irak, Somalia, Pakistan, Iran, Polen og Russland.

Fokusskole

Skolen er fokusskole for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring(NAFO).


NAFO har et nasjonalt nettverk som består av fokusskoler over hele landet. I hvert fylke samarbeider NAFO med en eller flere voksenopplæringsinstitusjoner som utpekes av fylkesmannen.

En fokusskole er en skole
• som er kommet langt i arbeidet med å være en flerkulturell skole
• der ledelsen og personalet ivaretar mangfoldsperspektiver
• som er villig til å bruke tid på kompetanseutvikling innen fagfeltet både internt og i egne kommunale/regionale nettverk

Sagbladet

Klage på karakterer

Ønsker du å klage på standpunktkarakter eller eksamenskarakter for avgangselev i grunnskolen må du følge retningslinjer fra fylkesmannen.

Planer

Læreplaner

Virksomhetsplan for Skedsmo voksenopplæring.

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Planene gjelder også Skedsmo voksenopplæringssenter og Frydenlund skole, så langt de passer.

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. 

Logg på Skoleportalen


Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Ansatte

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?