Hopp til hovedinnholdet

Reglement Skedsmo VO

Et godt læringsmiljø forutsetter at alle viser respekt for hverandre.
 • Som deltaker ved Skedsmo Voksenopplæringssenter er du ansvarlig for å møte presis til undervisning hver dag. 
 • Du er også ansvarlig for å følge skolens reglement og retningslinjer.
 • Sjikane, rasistiske og krenkende ytringer skal ikke forekomme. 
 • Vi oppfordrer alle til ta vare på skolebygget og skolens utstyr.
 • Alle kursdeltakere har rett til den undervisning, hjelp og veiledning skolen kan gi i samsvar med lov og reglement. 

Fravær

 • du kan ikke være borte fra skolen uten grunn.
 • Du må gi beskjed til lærer/skolen ved første fraværsdag.
 • Ved sykdom må du levere sykemelding fra lege 4. dag du er syk.
 • Ved fravær er du selv ansvarlig for å skaffe deg informasjon over det som er gjennomgått.
 • Dersom du av forskjellige grunner må være borte fra deler av undervisningen, f. eks.: lege, tannlege, behandling hos spesialist, helsestasjon, foreldremøte, kjøretimer, møter på offentlig kontor, o.l., må du si fra til lærer, og du må ta med dokumentasjon på fraværet til skolen.
 • Elever i grunnskolen med stort fravær vil få redusert grunnlag for vurdering. Som elev har du selv ansvar for å bidra til grunnlaget for vurdering.
 • Introduksjonsdeltakere må dokumentere alt fravær til programkoordinatorene (PK) i Flyktningeavdelingen. Her er det egen fraværsføring.

Permisjon

Skolen kan gi deg permisjon i inntil 10 sammenhengende dager i løpet av et skoleår.

Dersom du er borte fra skolen mer enn 10 dager, kan du:

 • miste skoleplassen din.
 • måtte bytte klasse.

Du har rett til permisjon for inntil 2 dager for å feire religiøse høytidsdager.

Ordensregler

Bøker

 • Du plikter å skaffe deg de lærebøkene og det undervisningsmateriell som er nødvendig for undervisningen (gjelder ikke grunnskoleelever og asylsøkere).
  Du kan velge om du vil deponere eller kjøpe læreboka til kostpris. Når du leverer tilbake boka i god stand, vil du få depositumet ditt tilbake.

Mobiltelefon

 • Mobiltelefonen skal være avslått/lydløs i timene.
 • Unødig bruk av mobiltelefoner i undervisningstimene bør ikke forekomme. 
 • Skolens telefoner skal som hovedregel ikke benyttes av elevene/deltakerne.

Røyking

 • Røyking skal foregå utendørs, utenfor E-inngangen. 
 • For å unngå at det søples til ved røyking, ber vi om at du benytter askebegrene som er plassert ute.

Datarom

 • Datarommene brukes av elever kun når lærer er tilstede
 • Mat og drikke er ikke tillatt i datarommet

Hærverk

 • Hærverk på skolebygningen og/eller skolens utstyr må erstattes.
 • Elever/deltakere som utøver hærverket, må erstatte skaden.                   

Rusmidler og vold

 • All bruk av rusmidler er strengt forbudt på skolen.
 • Vold og trusler om vold er strengt forbudt. Det er ikke lov å ha med seg kniv eller andre våpen.

Bruk av plagg

 • Bruk av plagg som helt eller delvis dekker elevens/deltakerens ansikt er ikke tillatt. 
 • Forbudet gjelder ikke for hodeplagg der ansiktet er fullt synlig. 
 • Forbudet gjelder på skolens område og/eller når skolen har ansvar for elevene/deltakerne.

Ved brudd på skolens reglement

 • Ved alvorlig brudd på skolens reglement, kan det være aktuelt å vurdere skoleplassen din for kortere eller lengre tid.
 • Ulovlige forhold som rus, vold, trusler, tyveri og besittelse av kniv eller andre våpen vil bli politianmeldt.