Hopp til hovedinnholdet

Grunnleggende lese- og skriveopplæring

Målgruppe

Deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet.

Beskrivelse av kurset

Dette sporet er delt inn i en alfabetiseringsmodul og i en ordinær språkopplæring på spor 1. Deltakerne har som mål å lære å lese og å skrive.

Noen deltakere vil være uten lese- og skriveerfaring, mens andre vil kunne lese. Noen vil være lite vant med å bruke skriftspråket som redskap for læring, fordi de ikke har fått tilstrekkelig lese- og skriveopplæring tidligere.