Hopp til hovedinnholdet

Grunnskole Skedsmo VO

Målgruppe

Grunnskole

For å ha rett til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne må du 

 • være over opplæringspliktig alder 
 • ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven §3-1
 • ha lovlig opphold i Norge
 • trenge grunnskoleopplæring

Beskrivelse av kurset

Voksne over 16 år som trenger grunnskoleopplæring, har jfr. opplæringslovens § 4A-1, rett til slik opplæring. Tilbudet gjelder alle som bor i Skedsmo kommune.


Opplæringen tar 1-3 år avhengig av hvor mange fag en elev tar og elevens progresjon.


Grunnskole for voksne er organisert i tre nivåer: G1, G2 og avgangsklassen. Avgangsklassen er eksamensrettet. Grunnskolen gis som et heldagstilbud med opplæring 28 timer i uken. Søkere som har gjennomført kartleggingsprøver vil få tilbud om å starte i en klasse tilpasset sine ferdigheter.

Innhold og metodikk

 • Grunnskolen følger opplæringslovens kap. 4A Opplæring spesielt organisert for voksne.
 • Kunnskapsløftet er gjeldende læreplan
 • G1 går over ett år og følger kompetansemålene for 5. - 7. trinn.
 • Ungdomstrinnet går over to år og følger kompetansemålene etter 10. trinn (G2 og avgangsklassen)
 • Det gis opplæring i grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter), norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag
 • Det gis vurdering med karakter i G2 og i avgangsklassen.                                                  
 • Det gis underveisvurdering og sluttvurdering i tråd med forskrift til opplæringsloven kap.4 Individuell vurdering i grunnopplæring særskilt organisert for voksne.