Grunnskole Skedsmo VO

Målgruppe

For å ha rett til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne må søkeren oppfylle følgende vilkår:

Søker må

 • være over opplæringspliktig alder
 • ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven §3-1
 • ha lovlig opphold i Norge
 • trenge grunnskoleopplæring

 

Beskrivelse av kurset

Voksne over 16 år som trenger grunnskoleopplæring, har jfr. opplæringslovens § 4A-1, rett til slik opplæring. Tilbudet gjelder alle som bor i Skedsmo kommune.


Opplæringen tar 1-3 år avhengig av hvor mange fag en elev tar og elevens progresjon.


Grunnskole for voksne er organisert i tre nivåer: G1, G2 og avgangsklassen. Avgangsklassen er eksamensrettet. Grunnskolen gis som et heldagstilbud med opplæring 28 timer i uken. Søkere som har gjennomført kartleggingsprøver vil få tilbud om å starte i en klasse tilpasset sine ferdigheter.

Innhold og metodikk

 • Grunnskolen følger opplæringslovens kap. 4A Opplæring spesielt organisert for voksne.
 • Kunnskapsløftet er gjeldende læreplan
 • G1 går over ett år og følger kompetansemålene for 5. - 7. trinn.
 • Ungdomstrinnet går over to år og følger kompetansemålene etter 10. trinn (G2 og avgangsklassen)
 • Det gis opplæring i grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter), norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag
 • Det gis vurdering med karakter i G2 og i avgangsklassen.                                                  
 • Det gis underveisvurdering og sluttvurdering i tråd med forskrift til opplæringsloven kap.4 Individuell vurdering i grunnopplæring særskilt organisert for voksne.

 

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.