Spor 1

Målgruppe Spor 1

Deltakere som har liten eller ingen skolegang fra hjemlandet

Beskrivelse av kurset

Opplæringen har langsom progresjon. Deltakerne her er lite vant med å bruke skriftspråket som redskap for læring fordi de ikke har fått tilstrekkelig lese- og skriveopplæring tidligere. Deltakerne på Spor 1 har behov for å utvikle sine lese- og skriveferdigheter samtidig som de lærer norsk skriftlig og muntlig.

Målet for kursene er at deltakerne skal få tilstrekkelige språkkunnskaper på et grunnleggende nivå for å kunne gå ut i arbeidslivet eller fortsette med skole.

Veiledende nivå for avslutning av opplæring på Spor 1 er nivå A2-B1 muntlig og A1-A2 skriftlig.

I tillegg har vi egne grupper for deltakere som trenger grunnleggende lese- og skriveopplæring

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?