Norskkurs Spor 1-3

Spor 1

Målgruppe Spor 1

Deltakere som har liten eller ingen skolegang fra hjemlandet

Beskrivelse av Spor 1

Opplæringen har langsom progresjon. Deltakerne her er lite vant med å bruke skriftspråket som redskap for læring fordi de ikke har fått tilstrekkelig lese- og skriveopplæring tidligere. Deltakerne på Spor 1 har behov for å utvikle sine lese- og skriveferdigheter samtidig som de lærer norsk skriftlig og muntlig.
 
Målet for kursene er at deltakerne skal få tilstrekkelige språkkunnskaper på et grunnleggende nivå for å kunne gå ut i arbeidslivet eller fortsette med skole.
 
Veiledende nivå for avslutning av opplæring på Spor 1 er nivå A2-B1 muntlig og A1-A2 skriftlig.
 
I tillegg har vi egne grupper for deltakere som trenger grunnleggende lese- og skriveopplæring

Spor 2

Målgruppe spor 2

Deltakere som har grunnskole eller kompetanse på videregående nivå

Beskrivelse av Spor 2

Spor 2 – opplæringen har middels progresjon. Deltakerne har skriftspråklige ferdigheter på morsmålet eller et annet språk, og kan bruke skriftspråket som redskap for læring.
 
 
Deltakerne på Spor 2 vil ha behov for å utvikle sine lese- og skriveferdigheter til bruk i varierte og nye sammenhenger samtidig som de lærer seg norsk. Deltakerne må også arbeide med å utvikle læringsstrategier som er viktige blant annet for kritisk tilnærming til og refleksjon over lærestoffet, samt bevissthet til egen læringsprosess.
 
 
Deltakere har ofte som mål å bli selvstendige språkbrukere. Noen ønsker å kunne ta etterutdanning, men de fleste ønsker å komme raskt ut i arbeidslivet
 
 
Veiledende nivå for avslutning av opplæring på Spor 2 er nivå A2-B1 skriftlig og nivå A2-B1 muntlig.
 
Deltakere som har grunnskole eller kompetanse på videregående nivå

Spor 3

Målgruppe spor 3

Deltakere som har videregående skole og eller høyskole/universitetsutdanning fra hjemlandet. 

Beskrivelse av Spor 3

Spor 3 – opplæringen har rask progresjon. Deltakerne er vant til å bruke lesing og skriving i tilegnelse av kunnskap og har ofte lært ett eller flere fremmedspråk på skolen. Mange har utviklet gode læringsstrategier.

Deltakerne har som mål å bli selvstendige språkbrukere på et mellomnivå i norsk. Noen av deltakerne ønsker å ta høyere utdanning i Norge etter norskkurset eller å få godkjent utdanning fra hjemlandet sitt.

Veiledende nivå for avslutning av opplæring på Spor 3 er nivå B1 skriftlig og nivå B1 muntlig.

Opplæring til nivå B2 skal gis hvis dette nivået kan nås i løpet av de pliktfestede timene.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.