Hopp til hovedinnholdet

Norskkurs Spor 1-3

Spor 1

Målgruppe Spor 1

Deltakere som har liten eller ingen skolegang fra hjemlandet

Beskrivelse av Spor 1

Opplæringen har langsom progresjon. Deltakerne her er lite vant med å bruke skriftspråket som redskap for læring fordi de ikke har fått tilstrekkelig lese- og skriveopplæring tidligere. Deltakerne på Spor 1 har behov for å utvikle sine lese- og skriveferdigheter samtidig som de lærer norsk skriftlig og muntlig.
 
Målet for kursene er at deltakerne skal få tilstrekkelige språkkunnskaper på et grunnleggende nivå for å kunne gå ut i arbeidslivet eller fortsette med skole.
 
Veiledende nivå for avslutning av opplæring på Spor 1 er nivå A2-B1 muntlig og A1-A2 skriftlig.
 
I tillegg har vi egne grupper for deltakere som trenger grunnleggende lese- og skriveopplæring

Spor 2

Målgruppe spor 2

Deltakere som har grunnskole eller kompetanse på videregående nivå

Beskrivelse av Spor 2

Spor 2 – opplæringen har middels progresjon. Deltakerne har skriftspråklige ferdigheter på morsmålet eller et annet språk, og kan bruke skriftspråket som redskap for læring.
 
 
Deltakerne på Spor 2 vil ha behov for å utvikle sine lese- og skriveferdigheter til bruk i varierte og nye sammenhenger samtidig som de lærer seg norsk. Deltakerne må også arbeide med å utvikle læringsstrategier som er viktige blant annet for kritisk tilnærming til og refleksjon over lærestoffet, samt bevissthet til egen læringsprosess.
 
 
Deltakere har ofte som mål å bli selvstendige språkbrukere. Noen ønsker å kunne ta etterutdanning, men de fleste ønsker å komme raskt ut i arbeidslivet
 
 
Veiledende nivå for avslutning av opplæring på Spor 2 er nivå A2-B1 skriftlig og nivå A2-B1 muntlig.
 
Deltakere som har grunnskole eller kompetanse på videregående nivå

Spor 3

Målgruppe spor 3

Deltakere som har videregående skole og eller høyskole/universitetsutdanning fra hjemlandet. 

Beskrivelse av Spor 3

Spor 3 – opplæringen har rask progresjon. Deltakerne er vant til å bruke lesing og skriving i tilegnelse av kunnskap og har ofte lært ett eller flere fremmedspråk på skolen. Mange har utviklet gode læringsstrategier.

Deltakerne har som mål å bli selvstendige språkbrukere på et mellomnivå i norsk. Noen av deltakerne ønsker å ta høyere utdanning i Norge etter norskkurset eller å få godkjent utdanning fra hjemlandet sitt.

Veiledende nivå for avslutning av opplæring på Spor 3 er nivå B1 skriftlig og nivå B1 muntlig.

Opplæring til nivå B2 skal gis hvis dette nivået kan nås i løpet av de pliktfestede timene.