Spor 2

Målgruppe spor 2

Deltakere som har grunnskole eller kompetanse på videregående nivå

Beskrivelse av kurset

Spor 2 – opplæringen har middels progresjon. Deltakerne har skriftspråklige ferdigheter på morsmålet eller et annet språk, og kan bruke skriftspråket som redskap for læring.


Deltakerne på Spor 2 vil ha behov for å utvikle sine lese- og skriveferdigheter til bruk i varierte og nye sammenhenger samtidig som de lærer seg norsk. Deltakerne må også arbeide med å utvikle læringsstrategier som er viktige blant annet for kritisk tilnærming til og refleksjon over lærestoffet, samt bevissthet til egen læringsprosess.


Deltakere har ofte som mål å bli selvstendige språkbrukere. Noen ønsker å kunne ta etterutdanning, men de fleste ønsker å komme raskt ut i arbeidslivet


Veiledende nivå for avslutning av opplæring på Spor 2 er nivå A2-B1 skriftlig og nivå A2-B1 muntlig.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?