Spor 3

Målgruppe spor 3

Deltakere som har videregående skole og eller høyskole/universitetsutdanning fra hjemlandet. 

Beskrivelse av kurset

Spor 3 – opplæringen har rask progresjon. Deltakerne er vant til å bruke lesing og skriving i tilegnelse av kunnskap og har ofte lært ett eller flere fremmedspråk på skolen. Mange har utviklet gode læringsstrategier


 Deltakerne har som mål å bli selvstendige språkbrukere på et mellomnivå i norsk. Noen av deltakerne ønsker å ta høyere utdanning i Norge etter norskkurset eller å få godkjent utdanning fra hjemlandet sitt.                                                                  


Veiledende nivå for avslutning av opplæring på Spor 3 er nivå B1 skriftlig og nivå B1 muntlig.


Opplæring til nivå B2 skal gis hvis dette nivået kan nås i løpet av de pliktfestede timene.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?