Hopp til hovedinnholdet

Gratis norskkurs for flyktninger og innvandrere

Du kan ha rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Det er tidsfrist på 3 år for gratis norskkurs.

Hvis du har fått oppholdstillatelse som gir rett til gratis norskopplæring, har du 3 år på å ta 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra du fikk oppholdstillatelse.

Permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap

Du må ha tatt 600 timer i norsk og samfunnskunnskap, eller ha bestått en godkjent norskprøve hvis du vil du søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap.

Mer informasjon?