Hopp til hovedinnholdet

Arealplaner

Arealplaner

Kommuneplan, reguleringsplaner og -forslag

Omfatter kart over alle vedtatte planer og omrisset til planer under arbeid (planforslag).

Planregister

Omfatter vedtatte planer med oversikt over behandlingen inkludert dokumentene (saksfremlegg, bestemmelser, planbeskrivelse og lignende)

En del reguleringsplaner refererer til et eller flere 
kvartal(er) i Lillestrøm. Se kart som viser kvartalene i Lillestrøm.

Kunngjøringer

En del reguleringsplaner refererer til et eller flere kvartal(er) i Lillestrøm.
Utbyggingsavtaler vil også kunngjøres her.


Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid


Offentlig ettersyn av reguleringsplaner


Vedtatte reguleringsplaner

Kommuneplan

Kartportal

Andre overordnede planer og strategier

For private forslagsstillere