Lillestrøm Øst

Utarbeidelse av planforslag

Status: Ferdig
Start: Desember 2011
Slutt: November 2013

Førstegangsbehandling

Status: Ferdig
Slutt: 5. februar 2014

Offentlig ettersyn av planen

Status: Ferdig
Slutt: 10. mai 2014

Bearbeiding av planforslaget

Status: Ferdig
Slutt: Februar 2015

Endelig vedtak av områdereguleringsplan

Status: Ferdig
Slutt: 25. mars 2015

Utvikling av byrommet

Status: Underveis
Start: Januar 2016
Slutt: Mai 2017

Hva

Lillestrøm Øst områdereguleres etter plan og bygningsloven for å gi grunnlag for en utvidelse av dagens sentrumskjerne.  Samtidig gjøres det strukturerende grep for å sikre utvikling av en attraktiv bydel som er tilrettelagt for de gående og syklende i byen.

Illustrasjon Lillestrøm Øst
}

Hvor

Planen er avgrenset av Storgata i øst og Jernbanen i vest, samt Gjerdrumsgata i nord.  Planens viktigste utviklingsressurser ligger i østre del området.

Hvem

Lillestrøm Øst er en kommunal plan som utarbeides av planavdelingen.  Planen er laget i samarbeid med Blå Arkitekter Landskap, og tekniske utredninger er gjort av COWI AS.

Når

Planarbeidet ble startet opp i desember 2011, og det ble utarbeidet planforslag til offentlig ettersyn i februar 2014.  Planen ble så bearbeidet og vedtatt i mars 2015. Mot sommeren jobbes det videre planlegging, blant annet i Meierikvartalet, hvor ØIE vil fremme detaljreguleringsplan.

Lenker

Elisabeth Borge

Prosjektleder

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.