Hopp til hovedinnholdet

Lillestrøm Øst

Utarbeidelse av planforslag

Status: Ferdig
Start: Desember 2011
Slutt: November 2013

Førstegangsbehandling

Status: Ferdig
Slutt: 5. februar 2014

Offentlig ettersyn av planen

Status: Ferdig
Slutt: 10. mai 2014

Bearbeiding av planforslaget

Status: Ferdig
Slutt: Februar 2015

Endelig vedtak av områdereguleringsplan

Status: Ferdig
Slutt: 25. mars 2015

Utvikling av byrommet

Status: Underveis
Start: Januar 2016
Slutt: Mai 2017

Hva

Lillestrøm Øst områdereguleres etter plan og bygningsloven for å gi grunnlag for en utvidelse av dagens sentrumskjerne.  Samtidig gjøres det strukturerende grep for å sikre utvikling av en attraktiv bydel som er tilrettelagt for de gående og syklende i byen.

Illustrasjon Lillestrøm Øst
}

Hvor

Planen er avgrenset av Storgata i øst og Jernbanen i vest, samt Gjerdrumsgata i nord.  Planens viktigste utviklingsressurser ligger i østre del området.

Hvem

Lillestrøm Øst er en kommunal plan som utarbeides av planavdelingen.  Planen er laget i samarbeid med Blå Arkitekter Landskap, og tekniske utredninger er gjort av COWI AS.

Når

Planarbeidet ble startet opp i desember 2011, og det ble utarbeidet planforslag til offentlig ettersyn i februar 2014.  Planen ble så bearbeidet og vedtatt i mars 2015. Mot sommeren jobbes det videre planlegging, blant annet i Meierikvartalet, hvor ØIE vil fremme detaljreguleringsplan.

Lenker

Elisabeth Borge

Prosjektleder