Hopp til hovedinnholdet

Samferdselsplan for Skedsmo

Oppstart av arbeid

Status: Ferdig
Start: Mars/april 2015
Slutt: April 2016

Åpent møte om VGBP del II/Samferdselsplan Kunnskapsbyen

Status: Ferdig
Start: 28. april 2015

Workshop med transportetatene

Status: Ferdig
Start: 09. september 2015

Ferdig plan

Status: Ferdig
Start: Oktober 2015
Slutt: April 2016

Plan på administrativ høring

Status: Ferdig
Start: Desember 2016
Slutt: April 2016

Politisk behandling

Status: Ferdig
Start: April
Slutt: Kommunestyremøte 11.mai

Innspill til Samferdselsplan for Skedsmo

Status: Ferdig
Start: Mai 2016
Slutt: 12. august 2016

Ny politisk behandling

Status: Ferdig
Start: Januar 2017

Hva

Samferdselsplanen er kommunen sitt overordnede plan – og tiltaksdokument for samferdsel. Samferdselsplanen for Skedsmo bygger opp under nasjonale, regionale og lokale mål om at all vekst i transportbehov skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Planen tar for seg framtidige utfordringer og se på løsninger for hvordan man på best mulig måte kan forflytte seg rundt i kommunen på en effektiv og miljøvennlig måte. Planen ser også på parkeringsløsninger, samt transportutviklingen i et areal/byutviklingsperspektiv.

Samferdselsplanen inneholder en handlingsplan med tilhørende tiltakskart for kollektiv, sykkel og bil. 

Illustrasjon av framtidig kollektivløsning
Kilde: Ruter M2016
}

Hvor

Samferdselsplan for Skedsmo tar for seg hele kommunen.

Hvem

Skedsmo kommune, ved planavdelingen har hatt prosjektledelsen. Asplan Viak AS ble engasjert som konsulent for å utarbeide et forslag til Samferdselsplan for Skedsmo, som ble levert i april 2016.

Når

Arbeidet med planen startet opp i april 2015. Asplan Viak AS leverte sitt forslag til "Samferdselsplan for Skedsmo" i januar 2016. Forslaget har blitt behandlet administrativt, og Skedsmo kommune har laget en Samferselsplan for Skedsmo.

Plandokumenter til Samferdselsplan for Skedsmo 2016-2030

Lenker

Kontakt prosjektansvarlig

Øyvind Daaland Lesjø

Prosjektleder