Samferdselsplan for Skedsmo

Oppstart av arbeid

Status: Ferdig
Start: Mars/april 2015
Slutt: April 2016

Åpent møte om VGBP del II/Samferdselsplan Kunnskapsbyen

Status: Ferdig
Start: 28. april 2015

Workshop med transportetatene

Status: Ferdig
Start: 09. september 2015

Ferdig plan

Status: Ferdig
Start: Oktober 2015
Slutt: April 2016

Plan på administrativ høring

Status: Ferdig
Start: Desember 2016
Slutt: April 2016

Politisk behandling

Status: Ferdig
Start: April
Slutt: Kommunestyremøte 11.mai

Innspill til Samferdselsplan for Skedsmo

Status: Ferdig
Start: Mai 2016
Slutt: 12. august 2016

Ny politisk behandling

Status: Ferdig
Start: Januar 2017

Hva

Samferdselsplanen er kommunen sitt overordnede plan – og tiltaksdokument for samferdsel. Samferdselsplanen for Skedsmo bygger opp under nasjonale, regionale og lokale mål om at all vekst i transportbehov skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Planen tar for seg framtidige utfordringer og se på løsninger for hvordan man på best mulig måte kan forflytte seg rundt i kommunen på en effektiv og miljøvennlig måte. Planen ser også på parkeringsløsninger, samt transportutviklingen i et areal/byutviklingsperspektiv.

Samferdselsplanen inneholder en handlingsplan med tilhørende tiltakskart for kollektiv, sykkel og bil. 

Illustrasjon av framtidig kollektivløsning
Kilde: Ruter M2016
}

Hvor

Samferdselsplan for Skedsmo tar for seg hele kommunen.

Hvem

Skedsmo kommune, ved planavdelingen har hatt prosjektledelsen. Asplan Viak AS ble engasjert som konsulent for å utarbeide et forslag til Samferdselsplan for Skedsmo, som ble levert i april 2016.

Når

Arbeidet med planen startet opp i april 2015. Asplan Viak AS leverte sitt forslag til "Samferdselsplan for Skedsmo" i januar 2016. Forslaget har blitt behandlet administrativt, og Skedsmo kommune har laget en Samferselsplan for Skedsmo.

Plandokumenter til Samferdselsplan for Skedsmo 2016-2030

Lenker

Kontakt prosjektansvarlig

Øyvind Daaland Lesjø

Prosjektleder

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.