Hopp til hovedinnholdet

Solbergområdet

Plan for områderegulering

Status: Ferdig
Start: 2010
Slutt: Desember 2011

Klagebehandling av reguleringsplan

Status: Ferdig
Slutt: Endelig vedtak april 2013

Gjennomføring- og finaniseringsmodell

Status: Ferdig
Start: Mai 2014
Slutt: November 2014

Informasjonsmøte februar 2015

Status: Ferdig
Start: 23. februar 2015
Slutt: 23. februar 2015

Informasjonsmøte september 2015

Status: Ferdig
Start: 15.09.2015
Slutt: 15.09.2015

Informasjonsmøte august 2016

Status: Ferdig
Start: 31.08.2016
Slutt: 31.08.2016


Oppjustering av avløpsgebyr

Status: Ferdig
Start: Mai 2016
Slutt: Januar 2017

Grunnerverv Ringdalsveien

Status: Ferdig
Start: August 2014
Slutt: Desember 2016

Refusjon for vegkostnad i Ringdalsveien

Status: Ferdig
Start: November 2015
Slutt: Desember 2016

Første etappe - Ringdalsveien

Status: Planlagt
Start: I løpet av 2019
Slutt: I løpet av 2020

Grunnerverv Solberg Østli

Status: Underveis
Start: August 2015
Slutt: Desember 2018

Refusjon for vegkostnad i Solberg Østli

Status: Underveis
Start: August 2016
Slutt: Desember 2017

Andre etappe - Solberg Østli

Status: Planlagt
Start: I løpet av 2020
Slutt: I løpet av 2021

Grunnerverv Langgata og Solberg Vestli

Status: Underveis
Start: August 2016
Slutt: Desember 2019

Refusjon for vegkostnad i Langgata

Status: Planlagt
Start: August 2017
Slutt: Desember 2018

Tredje etappe - Langgata

Status: Planlagt
Start: I løpet av 2021
Slutt: I løpet av 2022

Refusjon for vegkostnad i Solberg Vestli

Status: Planlagt
Start: August 2018
Slutt: Desember 2019

Fjerde etappe - Solberg Vestli

Status: Planlagt
Start: I løpet av 2022
Slutt: I løpet av 2023

Hva

På Solbergområdet er det boliger, fritidsbebyggelse og landbruksdrift, men i desember 2011 ble det vedtatt regulert til et rent boligområde.  For at planen skal kunne realieres etablerer kommunen veg, vann og avløp fra Tæruddalen til og på Solberg.

Etapper i Solbergområdet
}
Rødt = kommunal veg, blått = vannledning, grønt = avløpsledning, pil = pumpestasjon avløp, P1-4 = anleggsetappe 1-4.

Hvor

Anleggsarbeidene starter ved Solbergveien i Tæruddalen, hvor det etableres vann og avløpsanlegg langs vegen mot øst til Nittedal grense.  Ledningsanleggene blir lagt på nordsiden av vegen, og i Ringdalsveien, Solberg Østli, Solberg Vestli og Langgata.

Hvem

Vi utarbeider prosjektgrunnlag og er byggherre for anleggene som skal gjennomføres. Hjellnes Consult AS er engasjert som konsulenter for å lage grunnlaget for første byggetrinn. 

Når

Kommunen gjør forberedende planlegging og saksbehandling i 2015-2018.  Anleggsarbeidene er planlagt å starte opp tidlig i 2019 med første byggeetappe (P1 vist ovenfor).  Det er antatt at hver etappe vil ta ca et år, og at andre etappe (P2) starter tidlig i 2020, tredje og fjerde i henholdsvis 2021 og 2022.

Første etappe: Vann og avløp fra Tæruddalen til og med Ringdalsveien.  Reetablering av Ringdalsveien.  Arbeid med prosjektering og grunnerverv er i gang, og skal fullføres i løpet av 2017.  Vegrefusjon for Ringdalsveien vil dessuten bli behandlet før anleggsstart. 

Andre etappe: Vann og avløp fra Ringdalsveien til og med Solberg Østli.  Reetablering av Solberg Østli (vegen).  Prosjektering, grunnerverv og vegrefusjon for Solberg Østli vil skje i 2018. 

Tredje etappe: Vann og avløp fra Solberg Østli til og med Langgata.  Reetablering av Langgata.  Prosjektering, grunnerverv og vegrefusjon for Langgata vil skje i 2019.

Fjerde etappe: Vann og avløp i Solberg Vestli.  Reetablering av Solberg Vestli (vegen).  Prosjektering, grunnerverv og vegrefusjon for Solberg Vestli vil skje i 2020.

Lenker

Kontakt prosjektansvarlig

Elisabeth Borge

Prosjektkoordinator