Solbergområdet

Plan for områderegulering

Status: Ferdig
Start: 2010
Slutt: Desember 2011

Klagebehandling av reguleringsplan

Status: Ferdig
Slutt: Endelig vedtak april 2013

Gjennomføring- og finaniseringsmodell

Status: Ferdig
Start: Mai 2014
Slutt: November 2014

Informasjonsmøte februar 2015

Status: Ferdig
Start: 23. februar 2015
Slutt: 23. februar 2015

Informasjonsmøte september 2015

Status: Ferdig
Start: 15.09.2015
Slutt: 15.09.2015

Informasjonsmøte august 2016

Status: Ferdig
Start: 31.08.2016
Slutt: 31.08.2016


Oppjustering av avløpsgebyr

Status: Ferdig
Start: Mai 2016
Slutt: Januar 2017

Grunnerverv Ringdalsveien

Status: Ferdig
Start: August 2014
Slutt: Desember 2016

Refusjon for vegkostnad i Ringdalsveien

Status: Ferdig
Start: November 2015
Slutt: Desember 2016

Første etappe - Ringdalsveien

Status: Planlagt
Start: I løpet av 2019
Slutt: I løpet av 2020

Grunnerverv Solberg Østli

Status: Underveis
Start: August 2015
Slutt: Desember 2018

Refusjon for vegkostnad i Solberg Østli

Status: Underveis
Start: August 2016
Slutt: Desember 2017

Andre etappe - Solberg Østli

Status: Planlagt
Start: I løpet av 2020
Slutt: I løpet av 2021

Grunnerverv Langgata og Solberg Vestli

Status: Underveis
Start: August 2016
Slutt: Desember 2019

Refusjon for vegkostnad i Langgata

Status: Planlagt
Start: August 2017
Slutt: Desember 2018

Tredje etappe - Langgata

Status: Planlagt
Start: I løpet av 2021
Slutt: I løpet av 2022

Refusjon for vegkostnad i Solberg Vestli

Status: Planlagt
Start: August 2018
Slutt: Desember 2019

Fjerde etappe - Solberg Vestli

Status: Planlagt
Start: I løpet av 2022
Slutt: I løpet av 2023

Hva

På Solbergområdet er det boliger, fritidsbebyggelse og landbruksdrift, men i desember 2011 ble det vedtatt regulert til et rent boligområde.  For at planen skal kunne realieres etablerer kommunen veg, vann og avløp fra Tæruddalen til og på Solberg.

Etapper i Solbergområdet
}
Rødt = kommunal veg, blått = vannledning, grønt = avløpsledning, pil = pumpestasjon avløp, P1-4 = anleggsetappe 1-4.

Hvor

Anleggsarbeidene starter ved Solbergveien i Tæruddalen, hvor det etableres vann og avløpsanlegg langs vegen mot øst til Nittedal grense.  Ledningsanleggene blir lagt på nordsiden av vegen, og i Ringdalsveien, Solberg Østli, Solberg Vestli og Langgata.

Hvem

Vi utarbeider prosjektgrunnlag og er byggherre for anleggene som skal gjennomføres. Hjellnes Consult AS er engasjert som konsulenter for å lage grunnlaget for første byggetrinn. 

Når

Kommunen gjør forberedende planlegging og saksbehandling i 2015-2018.  Anleggsarbeidene er planlagt å starte opp tidlig i 2019 med første byggeetappe (P1 vist ovenfor).  Det er antatt at hver etappe vil ta ca et år, og at andre etappe (P2) starter tidlig i 2020, tredje og fjerde i henholdsvis 2021 og 2022.

Første etappe: Vann og avløp fra Tæruddalen til og med Ringdalsveien.  Reetablering av Ringdalsveien.  Arbeid med prosjektering og grunnerverv er i gang, og skal fullføres i løpet av 2017.  Vegrefusjon for Ringdalsveien vil dessuten bli behandlet før anleggsstart. 

Andre etappe: Vann og avløp fra Ringdalsveien til og med Solberg Østli.  Reetablering av Solberg Østli (vegen).  Prosjektering, grunnerverv og vegrefusjon for Solberg Østli vil skje i 2018. 

Tredje etappe: Vann og avløp fra Solberg Østli til og med Langgata.  Reetablering av Langgata.  Prosjektering, grunnerverv og vegrefusjon for Langgata vil skje i 2019.

Fjerde etappe: Vann og avløp i Solberg Vestli.  Reetablering av Solberg Vestli (vegen).  Prosjektering, grunnerverv og vegrefusjon for Solberg Vestli vil skje i 2020.

Lenker

Kontakt prosjektansvarlig

Elisabeth Borge

Prosjektkoordinator

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.