Strømmen Øst

Utarbeidelse av planforslag

Status: Ferdig
Start: November 2013
Slutt: Mars 2015

Første gangs behandling

Status: Ferdig
Slutt: 08. april 2015

Bearbeiding av planforslaget

Status: Ferdig
Slutt: Vår/sommer 2015

Ny førstegangs behandling

Status: Ferdig
Slutt: Høsten 2015

Offentlig ettersyn av planen

Status: Ferdig
Slutt: Høsten 2015

Endelig vedtak av områdereguleringsplan

Status: Ferdig
Slutt: I løpet av 2015

Vedtak om nytt planforslag

Teknisk hovedutvalg vedtok at rådmannen skal utarbeide en ny sak.  Der skal det vurderes å åpne for en fortetting som inkluderer eksisterende bebyggelse.

Hva

Områdereguleringsplanen er et kommunalt planarbeid hvor hensikten er å gi langsiktige føringer for strukturering av sentrumskjernen.  Det planlegges sentrumsutviklingen, eller eventuelt  bevaring, i østre del av Strømmens sentrumkjerne. Tilpasning til eksisterende villabebyggelse mot øst er et viktig fokusområde.

Strømmen øst
}

Hvor

Planen omfatter Strømsveien og områdene østover på strekningen fra Guldalsveien til Frydenlundsgata. Den østlige planavgrensingen varierer litt og går blant annet i Nygårdsveien, Lerdalskroken og Lillebakveien.

Hvem

Arbeidet med områderegulering for Strømmen Øst ledes av kommunen. 

Asplan Viak har, i nært samarbeid med kommunen, gjennomført planprosessen og utarbeidet planens dokument.  Oppdragsansvalig for Asplan Viak har vært

Hanne Jonassen, Hanne.Jonassen@Asplanviak.no

Når

Arbeidet med arealutviklingen i østre del av Strømmen sentrum startet allerede i 2008, da det ble utarbeidet en utviklings- og fortettingsplan.  Prosessen med områdereguleringsplan startet i 2013, og skal etter planen fullføres i 2015.

Lenker

Kontakt prosjektansvarlig

Ozrenko Gacic

Prosjektleder

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.