Hopp til hovedinnholdet

Strømmen Øst

Utarbeidelse av planforslag

Status: Underveis

Første gangs behandling

Status: Planlagt

Bearbeiding av planforslaget

Status: Planlagt

Ny førstegangs behandling

Status: Planlagt

Offentlig ettersyn av planen

Status: Planlagt

Endelig vedtak av områdereguleringsplan

Status: Planlagt

Vedtak om nytt planforslag

Teknisk hovedutvalg vedtok at rådmannen skal utarbeide en ny sak.  Der skal det vurderes å åpne for en fortetting som inkluderer eksisterende bebyggelse.

Hva

Områdereguleringsplanen er et kommunalt planarbeid hvor hensikten er å gi langsiktige føringer for strukturering av sentrumskjernen.  Det planlegges sentrumsutviklingen, eller eventuelt  bevaring, i østre del av Strømmens sentrumkjerne. Tilpasning til eksisterende villabebyggelse mot øst er et viktig fokusområde.

Strømmen øst
}

Hvor

Planområdet vil bli justert i ny behandling. Kartet blir oppdatert når området er vedtatt.

Hvem

Arbeidet med områderegulering for Strømmen Øst ledes av kommunen. 

Asplan Viak har, i nært samarbeid med kommunen, gjennomført planprosessen og utarbeidet planens dokument.  Oppdragsansvalig for Asplan Viak har vært

Hanne Jonassen, Hanne.Jonassen@Asplanviak.no

Når

Arbeidet med arealutviklingen i østre del av Strømmen sentrum startet allerede i 2008, da det ble utarbeidet en utviklings- og fortettingsplan.  Prosessen med områdereguleringsplan startet i 2013. 

Det ble vedtatt i Teknisk hovedtvalg at rådmannen skulle utarbeide en ny sak. Denne saken er nå under planlegging.

Lenker

Kontakt prosjektansvarlig

Lena Hammer

Prosjektleder