Kommuneplan 2019-2030

Politisk vedtak om oppstart av planarbeid

Status: Ferdig
Slutt: 25.05.16

Politisk vedtak av kommunal planstrategi

Status: Ferdig
Slutt: 19.10.16

Utarbeidelse av planprogram

Status: Underveis
Start: November 2016

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Status: Planlagt
Start: januar 2017
Slutt: februar 2017

Fastsetting av planprogram

Status: Planlagt

Medvirkning og utarbeidelse av planforslag

Status: Planlagt

Behandling av planforslag

Status: Planlagt

Offentlig ettersyn

Status: Planlagt

Behandling i Formannskapet

Status: Planlagt

Behandling i Kommunestyret

Status: Planlagt

Hva

Kommuneplanen er vår viktigste plan. Den omfatter utvikling på alle sektorer og de viktigste problemstilligene vi står ovenfor.  Planen varer i tolv år, men rulleres (behandles på nytt) vanligvis hvert fjerde år.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen staker ut langsiktige mål, og med arealdelen forsøker vi å realisere disse gjennom en god fysisk utvikling.

Se plandokumenter for gjeldende Kommuneplan 2015-2026.

Hvor

Kommuneplanen omfatter hele kommunen, og utgjør dermed et samlet areal på 77 km2.

Hvem

Kommuneplanen utarbeides av kommunen. Planavdelingen er sekretær og har vært ansvarlig for prosessen, der alle sektorer har bidratt innenfor sine ansvarsområder. Det er lagt til rette for medvirkning, blant annet med åpne møter på rådhuset.

Når

Arbeid med kommuneplanen pågår kontinuerlig, men rulleringen av planen for 2015 til 2026 startet i mars 2012. Så ble det laget planstrategi og planprogram, før vi i juni 2014 la ut forslag til plan til offentlig ettersyn.  Planen skal behandles med sikte på et endelig vedtak før sommeren.

Kontaktperson for prosjektet

Anders Jørstad

Prosjektleder

Fant du det du lette etter?