Revisjon av kommuneplan

Politisk vedtak om oppstart av planarbeid

Status: Ferdig
Slutt: 25.05.16

Politisk vedtak av kommunal planstrategi

Status: Ferdig
Slutt: 19.10.16

Utarbeidelse av planprogram

Status: Ferdig
Start: November 2016

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Status: Ferdig
Start: Januar 2017
Slutt: August 2017

Fastsetting av planprogram

Status: Underveis
Start: November 2017

Medvirkning og utarbeidelse av planforslag

Status: Planlagt

Behandling av planforslag

Status: Planlagt

Offentlig ettersyn

Status: Planlagt

Behandling i Formannskapet

Status: Planlagt

Behandling i Kommunestyret

Status: Planlagt

Forslag til planprogram fastsettes i kommunestyremøtet 8. november 2017.

Hva

Kommuneplanen er vår viktigste plan. Den omfatter utvikling på alle sektorer og de viktigste problemstilligene vi står ovenfor.  Planen varer i tolv år, men rulleres (behandles på nytt) vanligvis hvert fjerde år.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen staker ut langsiktige mål, og med arealdelen forsøker vi å realisere disse gjennom en god fysisk utvikling.

Se plandokumenter for gjeldende Kommuneplan 2015-2026.

Hvor

Kommuneplanen omfatter hele kommunen, og utgjør dermed et samlet areal på 77 km2.

Hvem

Kommuneplanen utarbeides av kommunen. Planavdelingen er sekretær og har vært ansvarlig for prosessen, der alle sektorer har bidratt innenfor sine ansvarsområder. Det er lagt til rette for medvirkning, blant annet med åpne møter på rådhuset.

Når

Arbeid med kommuneplanen pågår kontinuerlig, men revisjonen av planen for 2019 til 2030 startet i mai 2016. 

Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig. 

Fristen for å gi uttalelse er minimum seks uker. Etter at planprogrammet er vedtatt, kan kommunen gå i gang med arbeidet som samlet sett til slutt skal munne ut i en revidert kommuneplan.

 

Kontaktperson for prosjektet

Anders Jørstad

Prosjektleder

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?