Levende torg

Levende torg 2016

illustrasjon
}

Hva

For tredje året på rad gjennomførte vi Levende torg på Stortorget. I år med blant annet trampoliner, bordtennis, klatring, grilling og bibliotek.

Stortorget er avsatt til torg i områdereguleringen for Lillestrøm øst og brukes inntil videre til parkering. Levende torg illustrerer på en reell måte den omdannelsen som skal skje etter hvert som byen utvikles og endres.

Når

Levende torg åpnet 2. juli og varte frem til 20. september 2016.

Se info om åpningsarrangementet på facebook

Hvordan kan Stortorget bli et interessant sted for DEG?

Bruk #levendetorg for å dele inntrykk, inspirasjon og ideer eller kontakt oss på epost: levendetorg@skedsmo.kommune.no

Hvor

Stortorget på Lillestrøm 
Skisse for Levende Torg 2016
Skisse for Levende Torg 2016
}

Bakgrunn

Skedsmo kommune har fokus på byutvikling, og Lillestrøm har og er inne i en periode med økt utbygging, som bidrar til at bybildet endres over tid. Levende torg skal etableres som en midlertidig aktivitets- og møteplass på Stortorget i sommer, for å illustrere og vise hvordan omdannelsen av byen skal skje. Gjennom Levende torg ønsker vi å vise hvordan en høyere og tettere by, også vil skape åpne rom, som gjør at innbyggere vil være i byen og bruke byen. Vi ønsker at befolkningen skal få et bevisst forhold til plassen og venne seg til at den ikke brukes til parkering, men som møteplass og et sted for aktiviteter. Byutviklingsbegrepet kan gi negative assosiasjoner og gjennom dette prosjektet ønsker vi å si og vise hva byutvikling kan være, og bidra til en positiv holdning blant kommunens befolkning.  Videre er det et prosjekt som på flere måter muliggjør kommunikasjon med innbyggerne og næringsliv, som vi vil benytte anledningen til. 

I kronikken «Kommunikasjonsknutepunkt eller levende by?» diskuterer arkitekt Alv Skogstad Aamo byutvikling, urbanisering og byrom. Han trekker fram Levende torg på Stortorget i Lillestrøm som et eksempel på hvordan man kan utvikle attraktive byrom.

Gjenbruk

Alt du ser her, trampoliner, bordtennisbord, griller og blomsterurner ble flyttet ut til permanente steder etter at Levende torg 2016 ble avsluttet. Også sand og grus gjenbrukes.

Fra tidligere år så ble BMX-banen fra 2014 ble til turvei på ved Løkendalen på Skedsmokorset. Boccia-banen og volleyballbanen fra i fjor ble turvei på Oksefjellet og lekeapparatene står i dag på lekeplassene i AC Svarstadgate og i Ole Bulls park i Lillestrøm.

Fant du det du lette etter?