Hopp til hovedinnholdet

Ny avløpsledning i Nitelva og pumpestasjon ved Kjellerholen

Hva

Det legges en ny avløpsledning i Nitelva, samtidig som det skal bygges en ny pumpestasjon ved Kjellerholen. 

Den nye pumpestasjonen vil betjene avløpet til 40.000 innbyggere når den står ferdig. Den er dimensjonert for å håndtere 80.000 med tanke på befolkningsvekst og klimaendringer.
 
Prosjektet har en ramme på rundt 115 millioner kroner. Av dette er Skedsmo sitt bidrag 65 millioner, og Nittedal kommune dekker resten.

Pumpeledningen er på det største 710 mm i diameter og graves ned i Nitelva. 
 

Se video om prosjektet

Hvor

Arbeidet starter i Skjervagapet og ledningen skal gå til Åneby i Nittedal.

På grunn av arbeidet har gangstien på Nittebergstangen vært stengt, men den åpnes før jul. 

I januar stenger turstien i samme område og blir stengt fram til mars. Når arbeidet er ferdig vil det ha kommet en ny sti som binder sammen gangstien og turstien.

 

 

Hvem

Det er et samarbeidsprosjekt mellom Nittedal og Skedsmo, som deler på kostnadene. Nedre Romerike vannverk er også involvert i prosjektet.

Den nye pumpestasjonen vil betjene deler av Skedsmo og Nittedal kommune. 

Når

Prosjektet hadde oppstart 1. oktober 2017 og man har tillatelse av fylkesmannen til å grave i Nitelva fram til 1. april 2018. 

Alt skal stå ferdig 1. januar 2019.