Hopp til hovedinnholdet

Kommuneplan 2019 - 2030

Kommuneplanen inneholder vår visjon og mål for å utvikle Skedsmo til en av landets mest attraktive bo- og etableringskommuner. 

Planen viser også hvordan ulike steder og arealer skal utvikles i de neste 10 årene. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. 

Om kommuneplanen 2019 - 2030

Kommuneplanens dokumenter:
Skedsmo kommunestyre vedtok Kommuneplanen 2019-2030  i sitt møte den 12. juni 2019
 
Planen gjelder fra den ble vedtatt i kommunestyret 12. juni 2019, med unntak av de deler som fylkesmannen eller andre offentlige myndigheter har innvendinger mot, eller der plan- og bygningsloven krever ny, begrenset høring. Disse forhold vil bli avklart senere. 
 
I følge Plan- og bygningsloven kan ikke kommunestyrets vedtak om kommuneplanen påklages. Grunneiere som har fått ubebygd eiendom avsatt til offentlige områder kan i noen tilfeller ha krav på erstatning.

Revisjon av kommuneplan

Kommuneplanen har også en egen prosjektside om arbeidet som fører frem til ny kommuneplan (revisjon). Her vil det også kunne leses om prosessen videre, dvs. om saksgangen til innsigelsessakene og nytt, begrenset offentlig ettersyn.
 

Bakgrunnsdokumenter