Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplanen inneholder vår visjon og mål for å utvikle Skedsmo til en av landets mest attraktive bo- og etableringskommuner. Planen viser også hvordan ulike steder og arealer skal utvikles i de neste 12 årene. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanens dokumenter:

Skedsmo kommunestyre vedtok Kommuneplan 2015-2026 den 10. juni 2015. 

Planen gjelder fra den ble vedtatt i kommunestyret 10. juni 2015, med unntak av de deler som fylkesmannen eller andre offentlige myndigheter har innvendinger mot og som vil bli avklart senere. 

I følge Plan- og bygningsloven kan ikke kommunestyrets vedtak om kommuneplanen påklages. Grunneiere som har fått ubebygd eiendom avsatt til offentlige områder kan i noen tilfeller ha krav på erstatning.

Noen reguleringsplaner er helt eller delvis opphevet. Berørte grunneiere får eget brev om dette. Vedtaket om oppheving kan påklages innen 1. september 2015. 


Kommuneplanen har også en egen prosjektside.

Bakgrunnsdokumenter

Annen informasjon

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.