Støtteordning for tilrettelegging for lading av elbil

Ordningen gjelder alle boligselskaper i Skedsmo kommune og består av to hovedelementer - gratis befaring og refusjon av utgifter. Man kan ikke motta økonomisk støtte uten å ha gjennomført befaring. Støtteordningen er opprettet som følge av at Skedsmo kommune vedtok sin ladepunktstrategi i desember 2014. Ordningen gjelder så lenge de avsatte midlene rekker.

1. Befaring og rådgivning

Befaring må bestilles innen 01.03.16. Ved befaring vil våre rådgivere kartlegge behovet for lading, beskrive de organisatoriske utfordringene og beskrive de aktuelle tekniske løsningene. Etter befaringen vil boligselskapet få tilsendt rapport. Rapporten sendes også til kommunen og denne rapporten utgjør grunnlaget for å motta eventuell økonomisk støtte. 


Bestill befaring     

2. Økonomisk kompensasjon for tilrettelegging for lading

Etter befaring kan boligselskapet søke om støtte til tiltak. Tiltakene skal gjennomføres i tråd med anbefalingene fra befaringsrapporten. Etter at kommunen har gitt boligselskapet tilsagn om støtte, kan boligselskapet gjennomføre tiltak og be om refusjon for deler av investeringen. Maksimal støtte er 50% av kostnadene inntil 20 000 kroner.

Fant du det du lette etter?