Hopp til hovedinnholdet

Flomberedskap

Faren for vårflom blir større når snøsmeltingen øker vannføringen i bekker og elver. Hvor stor flommen blir avhenger av været i løpet av mai. NVE har informasjon om dette på varsom.no.

Se også eget varsel for Skedsmo.

Hva gjør kommunen?

 • Kommunen tar om våren en gjennomgang av beredskapen ved vårflom
 • Pumper og ventiler sjekkes
 • I mai blir det befaring av flomvollen
 • Grøfter og veikulverter sjekkes og renskes for å unngår overvannsproblemer
 • Informasjonsmøte med fylkesmann, NVE, politiet, sivilforsvaret og heimevernet holdes i løpet av mai
 • Det er kjøpt inn mobilt flomvern for å styrke de svakeste punktene ved flomvollen, med tanke på 100-årsflom

Hva kan du gjøre?

 • Sjekk kummer og sluk.
 • Fjern snø og is fra avløpsveier og sluk.
 • Finn ut hvor vannet selv vil gå, det vil alltid gå til det laveste punktet. Sørg for at terrenget har fall fra husveggene.
 • Gå sammen med naboer og legg en plan. «Adopter» et kumlokk, og følg det opp utover våren. Fjern kvister, gjenstander, grus og sand, is og snø som kan hindre vannet i å renne fritt.
 • Rydd i hus, kjeller og garasje, der du tror at det er fare for at vannet kan komme inn.
 • Lag dreneringskanaler.
 • Følg med på kommunens nettsider for informasjon
 • Kriseinfo.no oppdateres med informasjon ved akutte situasjoner. 

Flomvarsling

Hvis du ønsker å få varsling om flom (nivå 4) i Skedsmo, anbefaler vi at du abonnerer via varsom.no.