Hopp til hovedinnholdet

Byggesaksveiledning

Før du går i gang med et byggeprosjekt, kan det være nyttig å ta kontakt med oss for å få veiledning. Enten et uformelt møte med byggesaksvakta eller en formell forhåndskonferanse.

Byggesaksvakt

Vi har byggesaksvakt alle hverdager fra 09.00 – 15.00. 

Du kan ringe oss på telefon 66 93 84 05, sende spørsmål på e-post eller du kan komme innom byggesaksvakta på Rådhuset i 4. etasje, Jonas Lies gate 18, 2001 Lillestrøm. Hos byggesaksvakta kan du møte opp uten å bestille time og det koster ikke noe. 
Hvis du skal snakke med en bestemt saksbehandler, finner du kontaktinfo i ansattsøket.

Byggesaksvakta kan: 
  • Veilede i forhold til lovverket og reguleringsbestemmelser
Byggesaksvakta kan ikke:
  • Tegne og prosjektere for deg
  • Fylle ut søknaden for deg

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er en ordning der du som tiltakshaver (byggherre) og kommunen avtaler et møte for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.
 
Forhåndskonferanse kan benyttes ved alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven. For tiltak som du selv kan søke kommunen om tillatelse til (søknad uten ansvarsrett), kan du møte kommunen alene.
 
For byggesøknader som krever ansvarsrett, bør du som tiltakshaver og firmaet du har engasjert til å ta seg av hele søknadsprosessen (ansvarlig søker) delta i konferansen. Konferansen avholdes før en eventuell søknad sendes kommunen. 
 
Målgruppe
Alle som skal sette i gang tiltak etter plan- og bygningsloven.
 
Kriterier/vilkår
Du skal på forhånd gi kommunen de opplysningene som er nødvendig for å forberede konferansen. Dette er som regel situasjonskart, tegninger av tiltaket og eventuelt skriftlig beskrivelse av ønske om dispensasjon fra regelverket. Det må vises til hvilken adresse forhåndskonferansen skal handle om og beskrives hva tiltaket gjelder.

Pris
Forhåndskonferanse med påfølgende referat:
For store utbyggingsprosjekter 4 630,-
For de øvrige prosjektene          2 320,-

Aktuelle lenker