Hopp til hovedinnholdet

Bruksendring

En bruksendring er når bruk, formål eller funksjon endres i forhold til den bruken som allerede er tillatt. En bruksendring kan for eksempel være å gjøre om boden til et soverom, gjøre om deler av boligen til egen leilighet eller gjøre om bolig til næring.

Er det søknadspliktig?

Ønsker du å endre hva du bruker et rom til i boligen din så kan det være du ikke trenger å søke. For å finne ut om du må søke og hvilke byggeregler du må følge kan du prøve veiviseren til DIBK

Hvem kan søke?

Du kan søke selv når bruken av rommet kan endres uten at du må gjøre større arbeider som å endre bærende konstruksjoner. Når du søker selv er du ansvarlig for at alle byggeregler blir fulgt, og du har ansvar for å dokumentere dette. 

I noen tilfeller må du bruke et ansvarlig foretak som søker og bygger for deg som for eksempel en arkitekt eller et byggefirma. Dette gjelder når du for eksempel skal:
  • Etablere en ny leilighet i boligen din, for eksempel til utleie.
  • Endre bruken, for eksempel fra kontor til bolig eller fra bolig til forretning.
  • Endre bærende konstruksjoner, for eksempel senke gulv i kjeller eller heve tak.

Viktige hensyn

Viktige hensyn å tenke på er for eksempel krav til dagslys og brannsikkerhet. 
Skal du gjøre om kjelleren til boligrom stilles det blandt annet krav til romhøyde, utsyn og dagslys. 

Ønsker du å lage en egen utleieleilighet i boligen så kan du ikke søke selv. Da kreves det at du benytter et ansvarlig foretak til å søke for deg. 

Hva må sendes inn

Hvis du skal gjøre om en tilleggsdel (for eksempel en bod) til en hoveddel (for eksempel stue, soverom eller kjøkken) i egen bolig kan du bruke skjema - søknad om bruksendring.
For andre bruksendringer, hvor du som privatperson kan søke selv, kan du bruke  skjema - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett eller søke på nett via ByggSøk
 
Søknaden må i tillegg inneholde:
  • En beskrivelse av det du skal gjøre og tegninger med mål av rommet sett fra siden og ovenfra. 
  • Hvis du skal endre fasaden må du også ta med fasadetegning og skrive på himmelretningen, nord, sør, øst og vest. 
  • Søknaden må også ha en tegning slik boligen er godkjent i dag. Denne kan du få fra oss om du ikke har den.
  • Hvis du bare gjør innvendige arbeider trenger du ikke varsle naboen. Hvis du gjør endringer på fasaden eller ytre arbeider som kan påvirke naboen må du varsle før du søker. Ta kontakt med oss hvis du er i tvil om du må varsle eller hvordan varselet skal være. 
  • Søknaden skal også inneholde et situasjonskart. Ved søknad om innvendig bruksendring som ikke medfører ny(e) bruksenhet(er) så holder det med forenklet situasjonskart.

Pris

Priser for bruksendring finner du i gebyrregulativet.

Kontakt

Byggesaksvakta på telefon 66 93 84 05
eller ekspedisjonen på telefon 66 93 84 00

Aktuelle lenker