Bestilling av kartdata og flyfoto

Skedsmo kommune gikk over til nytt høydesystem, NN2000,  1. desember 2013. Alle høyder i kommunen økte med ca 19 cm.
 

Mer informasjon om NN2000


Du bestiller basiskart og reguleringsplan på vektorformat på Infoland.no.


Øvrige kartprodukter bestiller du ved å sende epost til geodata@skedsmo.kommune.no med opplysninger om geografisk område (kartutsnitt), ønsket format, fakturaadresse og organisasjonsnummer. Leveringstid er ca. 1 uke.

I byggesaker må du sende situasjonskart (evt. forenklet kart i særlige tilfeller) til kommunen, og ikke kartdata på vektorformat (sosi eller dxf).

Skråfoto kan du bestille på www.infoland.no

Du må oppgi

  • ønsket format og område (legg gjerne ved kartutsnitt).
  • fakturaadresse

Leveringstid ca 1 uke.

Pris

Produkter og leveranser

Pris (inkl. mva)

Produkter som faktureres etter pris pr. uttak:
- Reguleringsplandata på vektorformat
- Kommuneplandata på vektorformat
- Vann- og avløpsdata på vektorformat

1 250 kr  

Produkter som faktureres etter Statens kartverks priskalkulator:
- FKB-data på vektorformat og ortofoto

Beregnes (priskalkulator)  

Produkter som faktureres etter timepris:
- Papirkart og pdf-filer av eksisterende kartdata
- Øvrige kartdata på vektorformat (ikke FKB)
- Utarbeidelse av temakart og annet kartarbeid

1 363 kr  

Situasjonskart:
- Komplett situasjonskart basert på kartkontrollert kartbase med tilhørende opplysninger (grunnkart påført vann- og avløpsnettet, matrikkelinformasjon, nabolister påført hjemmelshaverinformasjon og arealplankart med arealplanbestemmelser)

2560 kr

Forenklet situasjonskart:
- Kun til bruk ved rekvisisjon av oppmåling og eierseksjonering 

Gratis

Alle priser er eks. mva

Har du spørsmål?

Kontakt våre kundebehandlere på Teknisk sektor på tlf 66 93 84 00 eller e-post: eksepdts@skedsmo.kommune.no

Fant du det du lette etter?