Hopp til hovedinnholdet

Bestilling av kartdata og flyfoto

Skedsmo kommune gikk over til nytt høydesystem, NN2000,  1. desember 2013. Alle høyder i kommunen økte med ca 19 cm.
 

Mer informasjon om NN2000


Vi leverer produktene "Basiskart som vektordata" (inneholder også vann- og avløpsledninger) og "reguleringsplan som vektordata" gjennom Infoland.no.  
For å få opp disse to produktene i Infoland søk på adresse eller gårds- og bruksnummer. Klikk deretter på adressen eller gårds- og bruksnummeret som kommer opp i søkeresultatet. 


Øvrige kartprodukter bestiller du ved å sende epost til geodata@skedsmo.kommune.no med opplysninger om geografisk område (kartutsnitt), ønsket format, fakturaadresse og organisasjonsnummer. Leveringstid er ca. 1 uke.

I byggesaker må du sende situasjonskart (evt. forenklet situasjonskart i særlige tilfeller) til kommunen, og ikke kartdata på vektorformat (sosi eller dxf).

Skråfoto kan du bestille på www.infoland.no

Du må oppgi

  • ønsket format og område (legg gjerne ved kartutsnitt).
  • fakturaadresse

Leveringstid ca 1 uke.

Pris

Pris
Produkter og leveranserPris (inkludert mva.)
Produkter som faktureres etter pris pr. uttak:- Reguleringsplandata på vektorformat- Kommuneplandata på vektorformat- Vann- og avløpsdata på vektorformat 1 250 kr  
Produkter som faktureres etter Statens kartverks priskalkulator:- FKB-data på vektorformat og ortofoto Beregnes (priskalkulator)  
Produkter som faktureres etter timepris:- Papirkart og pdf-filer av eksisterende kartdata- Øvrige kartdata på vektorformat (ikke FKB)- Utarbeidelse av temakart og annet kartarbeid 1 130 kr  
Situasjonskart:- Komplett situasjonskart basert på kartkontrollert kartbase med tilhørende opplysninger (grunnkart påført vann- og avløpsnettet, matrikkelinformasjon, nabolister påført hjemmelshaverinformasjon og arealplankart med arealplanbestemmelser) 2560 kr
Forenklet situasjonskart:- Kun til bruk ved rekvisisjon av oppmåling og eierseksjonering  Gratis

Har du spørsmål?

Kontakt våre kundebehandlere på Teknisk sektor på tlf 66 93 84 00 eller e-post: eksepdts@skedsmo.kommune.no