Kartportal

Oversiktskart

Detaljerte kartdata i Skedsmo kommune

Bygninger, veier, adresser, eiendommer, vann- og avløpsledninger, flybilder med mer. Publisert første gang 15.07.15.

Arealplaner

Kommuneplan, reguleringsplaner og -forslag


Endel reguleringsplaner refererer til et eller flere kvartal(er) i Lillestrøm

Flyfoto fra 2013 over hele Skedsmo

Skolekretser

Flomsonekart

Kartet viser 200-års flomsoner i Skedsmo basert på data fra NVE. Flomutsatt areal viser områder som kan bli oversvømt ved en 200-års flom og lavpunkter viser områder som ligger lavere enn flomvannstand.

Kulturminner

Kartet viser kulturminner og eldre bygninger i Skedsmo basert på data fra Riksantikvaren. Les mer om SEFRAK–registeret over eldre bygninger 

Kvikkleireskred

Sykkelkart

Du finner sykkelruter i Skedsmo i vårt sykkelkart.

Historiske kart, flybilder og ortofoto

Andre kartsider

Skedsmo kommune tar forbehold om feil i kartgrunnlaget. Send oss gjerne en e-post dersom du har kommentarer.

Fant du det du lette etter?