Hopp til hovedinnholdet

Bestille situasjonskart

Situasjonskart

Situasjonskart skal benyttes ved bygge- og delesaker og må bestilles fra oss.
Produktet består av:

 • Situasjonskart
 • Naboliste
 • Reguleringsbestemmelser
 • Temakart

Eier av eiendommen kan bestille produktet elektronisk. 

Produktet koster 2780 kroner.

Forenklet situasjonskart

Forenklet situasjonskart kan benyttes i følgende tilfeller:
 • Ved søknad om innvendig bruksendring som ikke medfører ny(e) bruksenhet(er)
 • Fasadeendring
 • Riving (hvis kun riving)
 • Seksjonering av bygg/eiendom
 • Plasseringsgodkjenning av mindre tiltak, dvs. tiltak mindre enn 15m2
 • Grensepåvisning og -justering

Produktet består av:

 • Forenklet situasjonskart
 • Naboliste

Eier av eiendommen kan bestille produktet elektronisk.
Produktet er gratis.

Firmakunder

Firmakunder må kontakte oss på e-post eller tlf: 66 93 84 00

Ved bestilling trenger vi:

 • firmanavn/kunde-ID 
 • adresse og gbnr
 • Fakturaadresse

 

Nye firmakunder må sende informasjon om:

 • Kontaktperson
 • Fast e-postadresse som alle bestillinger blir sendt til
 • Fakturaadresse
 • Firmaattest
 • Kopi av legitimasjon til signaturberettigede iht firmaattest

Priser

Pakken med situasjonskart koster 2780 kroner.

Forenklet situasjonskart er gratis.

Gyldighet

Kartet er gyldig som vedlegg til søknad i inntil ett år fra produksjonsdato.