Hopp til hovedinnholdet

Høydesystem i Skedsmo - NN2000

Jobber du med kart eller andre høydebærende data? Den 1. desember 2013 gikk Skedsmo over til nytt høydegrunnlag. Alle høyder i kommunen økte med ca 19 cm.

Hvorfor nytt høydegrunnlag

Det gamle høydegrunnlaget het NN1954 som står for «normal null av 1954».

Dette er et 50 år gammelt system som inneholder betydelige mangler og svakheter, det er blant annet ikke korrigert for landheving. Høydene endrer seg opptil 5 millimeter i året, men endringene varierer i ulike deler av landet. I Skedsmo var høydeangivelsene i gammelt system ca 19 centimeter for lave.

Konsekvenser ved innføring av nytt høydegrunnlag

  • Alle høyder i Skedsmo økte med ca 19 cm
  • Det har kommet nye høyder i alle kommunens kartløsninger, det vil si nye høyder på høydekoter, punkt med angitt høyde, vann- og avløpsledninger, fastmerker og så videre.
  • Påskrifter i plankartene og tekster i planbestemmelsene endres ikke og vil referere til det gamle høydegrunnlaget. Gamle påskrifter vil være ca 19 cm for lave i forhold til nye kartdata. Ved å legge til 19cm på de gamle høydene vil de kunne brukes sammen med nytt høydegrunnlag.
  • Alle leveranser av digitale kartdata til og fra kommunen etter 1. desember 2013 skal være i NN2000.
  • Alle digitale kartdata før 1. desember 2013 er i gammelt høydegrunnlag. Det er viktig at alle som benytter høyder i ulike typer jobber har en bevisst holdning til valg av høydegrunnlag slik at man unngår sammenblanding.

Lenker:


Spørsmål kan rettes til geodata@skedsmo.kommune.no