Hopp til hovedinnholdet

Adressering

Adresse generelt

Om offisielle adresser

En adresse består av:
• Et gatenavn
• Et gatenummer og eventuelt bokstav
• Et bolignummer (bruksenhetsnummer). For adresser med kun en bolig sendes det ikke ut adressemerker/bolignummermerker. (Leilighetsnummer du eventuelt har fått av utbygger er som regel ikke det samme som bolignummer)
• For gårdsbruk kan det også være aktuelt med gårdsnavnet som del av adressen (adressetilleggsnavn)

Får jeg ny adresse?

Adressering blir vurdert samtidig som byggesaksvedtaket blir ført i matrikkelen. Hvis det er behov for ny eller endret adresse vil det skje etter at du har fått vedtak om byggetillatelse.

Omadressering kan også være et resultat av bygningsendringer i nabolaget.

Kan jeg bytte adresse?

Dersom det stadig er feilleveranser eller taxi og lignende ikke finner frem, tar du kontakt med oss, så vurderer vi hva som kan gjøres.

Adressene registreres i Matrikkelen med koordinater. Koordinatene benyttes av brann- og redningsetatene (og andre som bruker GPS) for å finne frem. Derfor kan man ikke ”lage seg” egne adresser. Disse vil ikke finnes i noe register og man vil få problemer med postombæring, flyttemelding, uttrykninger med mer.

Etter Matrikkelforskriften skal man ha adresse til den veien eller gata man har adkomst fra.

Adresseveileder

Matrikkelloven
Informasjon fra kartverket

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Geodata