Hopp til hovedinnholdet

Klage på eiendomsskatten?

Det kan klages hvert år, forutsatt at det ikke er klaget på samme forhold tidligere.


Klagefristen for 2018 utløp 12. april.

Klageskjema

Har du spørsmål vedrørende eiendomsskatt eller eiendomsskatteseddel, ta kontakt med eiendomsskattekontoret på mail: eiendomsskatt@skedsmo.kommune.no eller telefon: 66 93 84 00.

Du må betale selv om du klager

Tilsendt faktura må betales selv om du klager. Får du medhold refunderes overskytende beløp. Eiendomsskatten faktureres over to terminer med forfall 1. juni og 1. november.

Hvordan behandles klagen?

Klagen behandles først i sakkyndig nemnd. Hvis klagen blir tatt til følge, endres taksten og du vil få vedtaksbrev. Dette vedtaket kan du klage på og da vil klagenemnda se på saken på nytt.

Ved avslag i sakkyndig nemnd går klagen videre til klagenemnda. Du vil få vedtaksbrev når klagen er ferdigbehandlet i nemnda. Klagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke ankes på annen måte enn gjennom rettssystemet. Sak må eventuelt reises innen 6 måneder.

Sakkyndig nemnds oppgaver

  • Har ansvar for at eiendomsskattetakstene fastsettes så riktig som mulig, og at eiendommer likebehandles mht. den verdi de representerer.
  • Vedtar metode og hjelpeparametre.
  • Vedtar rammer og retningslinjer og takseringsarbeidet.
  • Ansvarlig for vedtatte takster.
  • Førsteinstans ved klagebehandling.

Klagenemndas oppgaver

  • Har ansvaret for å behandle klager der vedtak i sakkyndig nemnd opprettholdes.
  • Skal gjøre selvstendige vurderinger av hver enkelt klage og skal begrunne sitt vedtak.
  • Klagenemndas vedtak er endelig og kan kun bringes inn for rettsapparatet for videre behandling.
  • Klagenemnda kan prøve alle sider av taksten og kan også sette taksten opp.

Generelt om eiendomsskatten


Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt 

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Teknisk sektor

Besøksadresse

Rådhuset i Lillestrøm
Teknisk sektor, 4. etasje
Jonas Lies gate 18