Hopp til hovedinnholdet

Matrikkelføring

Eiendommer

Etter en oppmålingsforretning vil opplysningene føres i matrikkelen. Forretningen har enten du eller en nabo bestilt hos Skedsmo kommune. Alle berørte (naboer) blir innkalt til forretningen som bestyres av en landmåler fra kommunen. Når forretningen er gjennomført blir det skrevet protokoll. Protokollen danner grunnlaget for matrikkelføringen.

Oppmålingsforretning kan bestilles fordi:
• man ønsker å dele eiendommen
• man er usikker på hvor en eller flere grenser går
• man ønsker å justere eiendomsgrensene
• man ønsker å overføre areal mellom eiendommer
• man skal seksjonere eiendommen

Bygninger

Data om bygninger føres i matrikkelen når det for eksempel er gitt tillatelse:
• til å oppføre nybygg
• til å bygge på eksisterende bygg
• til å grave ut kjeller
• til å endre bruken av for eksempel kjellerrom
• … og flere andre tilfeller

Adresser

Adresser føres i matrikkelen når:
• det vedtas nye
• det vedtas å endre på de som finnes

Adresser vil være i stadig endring i en kommune med mye utvikling. Derfor må noen bytte adresse på eiendommen sin av og til .

Annen informasjon

Matrikkelen kommuniserer med en rekke andre sentrale registre, både for å hente ut og levere data. Per januar 2013 gjelder det disse registrene:
• Grunnboka (tinglysingen).
• Det sentrale folkeregisteret (DSF).
• Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)
• Postadresseregisteret
• Grunnforurensingsregisteret (SFT)
• Kulturminneregisteret (Riksantikvaren)

Aktuelle lenker

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Geodata