Hopp til hovedinnholdet

Feieren

Når kommer feieren?

Feiing er behovsprøvd og det bestemmer hvor ofte vi kommer. 
Feieren undersøker sotmengde, fyringsmønster og liknende i boligen, og ut i fra det gjør feieren en vurdering av hvor ofte det bør feies hjemme hos deg.

Behovsprøvd feiing og tilsyn betyr at noen boliger vil få årlig besøk av feieren, mens andre boliger kan oppleve at det tar opptil seks år mellom hver gang feieren kommer på besøk. 

Etter besøket, får du beskjed om når neste feiing/tilsyn vil bli utført.

Det er Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) som er ansvarlig for feiing i Skedsmo.

Huskeliste før feieren kommer

  • Steng feieluker og spjeld
  • Klargjør stige til tak
  • Kontroller takstige
  • Ved feiing fra loft eller innvendig feiing må det være noen hjemme når feieren kommer.

Mer informasjon om feieren hos Nedre Romerike brann og redningsvesen

Kontakt

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS
Nettsted www.nrbr.no

Priser

Feie- og tilsynsgebyr: Pris per år inkludert merverdiavgift

 
Feie og tilsynsgebyr inntil 3 etasjer 473 kr
Dobbelpipe inntil 3 etasjer 700 kr
Fyrhuspipe 1 400 kr
Fabrikkpipe 3 968 kr
Avgiftsreduksjon for gasspeis  50 %