Hopp til hovedinnholdet

Gebyr for vann, avløp og renovasjon - ofte stilte spørsmål

Ta kontakt på e-post eller telefon.

Kontaktinfo

Ta kontakt

Jeg har akkurat kjøpt eiendommen, skal jeg betale for perioden før overtagelse?

Eiendomsmegler skal være behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

Jeg har solgt og eier ikke lenger den aktuelle eiendommen

Eierforhold blir jevnlig oppdatert etter at eierskiftet er tinglyst.
Det er vanligvis eiendomsmegler som foretar avregning ved salg av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren. 

Det er vanskelig å forstå fakturaen

 • For deg som har installert vannmåler: 
  Faktura for første halvår består av en avregning av hele fjoråret og forskuddsbetaling for 1. halvår inneværende år. Faktura for 2. halvår består kun av forskuddsbetaling for siste halvdel av inneværende år.

  Avregningen er forhåndsbetalt forbruk for fjoråret minus faktisk forbruk i fjor (ifølge vannmåleravlesningen). Det vil si: har du brukt mer vann i fjor enn du har betalt inn på forskudd må du betale for merforbruket, har du brukt mindre vann vil den overskytende summen trekkes fra forskuddsbetalingen for 1. halvår i år. Avregningen består av 4 varelinjer: målt forbruk vann, målt forbruk avløp, minus tidligere innbetalt A konto vann og minus tidligere innbetalt A konto avløp. 

  Forskuddsbetalingen er vanligvis basert på fjorårets faktiske (målt) forbruk. Forskuddsbetalingen består av fire varelinjer: fastledd vann, a konto vanngebyr (forventet forbruk), fastledd avløp og a konto avløpsgebyr (forventet forbruk). 

 • For deg som ikke har installert vannmåler:
  Ditt forbruk beregnes (stipuleres) ut fra størrelsen på din bolig. For å beregne vannforbruket bruker man en omregningsfaktor, som for tiden er 1,5. Dette betyr at dersom bruksareal (BRA) på din bolig er 100 m2 blir ditt stipulerte forbruk 100 m2 * 1,5 = 150m3.

  Også her er det fire varelinjer å forholde seg til; fastledd vann, beregnet forbruk vann, fastledd avløp og beregnet forbruk avløp.

Forklaring på varelinjene.

Flere fastledd eller høyere areal enn tidligere

Oppdaterte opplysninger om boligen ved gjennomgang av kommunenes dataregister, eller andre kilder, kan føre til at nye boenheter eller tilbygg/utvidelser har blitt fanget opp.


Det er vedtatt at for abonnenter uten vannmåler skal fastleddet beregnes ut fra antall boenheter. En boenhet har egen inngang (evt. fra felles oppgang) og egen kjøkkendel. Dette betyr at dersom dere er 4 boenheter som faktureres sammen vil dere få 4 fastledd på fakturaen.

Det er regnet feil på fakturaen

Forskudd er for et år, men er delt opp i to terminer. Ser du på perioden vil du se at fakturaen er for et halvt år (1.1.2014-30.6.2014 eller 1.7.2014-31.12.2014).  
Hvis du ganger antallet med prisen får du hele årets beløp. Denne fakturaen gjelder kun et halvt år, derfor ser du at beløpet tilsvarer halvparten av årets beløp.

Jeg hadde et mye høyere forbruk i fjor enn jeg forventer i år – kan jeg få justert ned forskuddet for i år?

Ja, det er det mulighet for. Dersom høyt forbruk skyldes lekkasje kan forskudd justeres ned. Det samme gjelder ved endringer i antall personer i husstand (gjennomsnittsforbruk er 50-60 m3 per person pr år) eller andre forhold som påvirker vannforbruket vesentlig. Ta kontakt på e-post eller telefon.

Kontaktinfo

Ta kontakt

Er det mulig å få avtalegiro?

Dette oppretter du i egen nettbank. Bruk KID-nummeret på siste faktura eller kontakt Økonomitjenesten i Skedsmo kommune på telefon 66 93 80 00.

Er det mulig å få e-faktura?

Dette oppretter du i egen nettbank. Bruk avtale-/kundenummer, det skal være totalt 6 siffer.  

Hvordan installere vannmåler?

Ta kontakt med flere rørleggere og få tilbud på jobben. Rørlegger ordner med alt som skal til for installasjon. Les mer om vannmåler.

Hvordan vet kommunen hvor mye avløp jeg har hatt?

I utgangspunktet er det slik at vann inn = avløp ut. Vann til utevanning og lignende trekkes ikke i fra.

Fakturabeløpet er høyt

Vanlig forbruk er 50-60 m3 per person per år. Priser kan du finne her.


 • For deg som betaler etter areal: 
  Sjekk at arealet og antallet (bruksenheter) stemmer med de faktiske forhold. Ofte kan det lønne seg å gå over til vannmåler – da betaler du for faktisk brukt vann og ikke stipulert vannmengde i forhold til boligens størrelse. Dersom du mener at det som er angitt på fakturaen ikke stemmer må du ta kontakt med Vann og avløp på telefon 66 93 84 00. 

  Har du en bolig på 160 m2 blir du fakturert for 240 m3 pr. år. En familie på 5 personer greier seg ofte med ca 200 m3. Ved installering av vannmåler kan det være penger å spare. Montering av vannmåler bestiller du hos en autorisert rørlegger. 

 • For deg som betaler etter målt forbruk: 
  Dersom vannmåleren ikke ble avlest er antatt forbruk stipulert både for fjoråret og forskuddsbeløpet for i år.

  Beregnet forbruk (forskudd) for forrige år kan være for lavt i forhold til det faktiske forbruket. Hvis man har beregnet forbruk på 100 m3 for et gitt år, men bruker 150 m3 må det betales for 50 m3 ved avregning. I tillegg vil nytt beregnet forbruk være høyere enn forrige år - 150 m3.

  Pass på dryppende kraner og rennende toaletter! Les av vannmåleren regelmessig, gjerne en gang i måneden, slik at du selv kan ha kontroll på eget forbruk. (Målerstanden skal likevel kun rapporteres kommunen ved årsslutt.) Vannlekkasjer kan bli dyrt. Se derfor nøye etter at ikke kraner, WC og sikkerhetsventiler lekker. Vannkraner som drypper kan bli en dyr affære. Uten vannforbruk skal viseren i vannmåleren stå stille. Følgende oppstilling gir en indikasjon på hva lekkasjen koster. Vannmengdene kan imidlertid avvike mye fra dette, og avhenger blant annet av trykkforhold i ledningsnettet på det aktuelle stedet.
Gebyr for vann, avløp og renovasjon - ofte stilte spørsmål
Vannkraner som drypper:Ca m3/årKostnad vann+avløp
Pris 2016 inklusiv mva.
Langsom drypping - cirka 1 dråpe per sekund 7 195,58
Hurtig drypping 30 838,20
Renner tynt oppe/drypper nede 100 2 794,00
     
WC-sisterne som drypper:    
Så den kun kan sees ved nøye ettersyn 100 2 794,00
Så det kan sees 200 5 588,00
Så det er uro på overflaten 300 8 382,00

Tips som kan bidra til lavere vannforbruk (og ofte strømforbruk)

 • Ta heller en dusj i stedet for å bade. Da bruker du atskillig mindre vann og energi enn om du fyller et badekar med flere hundre liter varmtvann.
 • Monter sparedusj. Da bruker du bare halvparten så mye vann (og varmtvann), men likevel nok vann til å bli ren. For en familie som til sammen dusjer 20 minutter hver dag, vil spart energi kunne komme opp i 1200 kroner i året. 
 • Sett på vaskemaskin og oppvaskmaskin bare når de er helt fulle. Da sparer du både vann, energi og vaskemiddel. 
 • Sjekk av og til at det ikke renner vann fra sikkerhetsventilen på varmtvannsberederen. 
 • Reparer dryppende vannkraner. 
 • Det er ikke nødvendig å la vannet renne mens du pusser tennene. 
 • Det er blitt mer og mer vanlig å installere toaletter med vannsparende skylleknapp. 
 • Oppdager du mye kondens på vannrørene i kjelleren kan dette indikere at f.eks. toalettet står og renner. Reparer straks eventuelle skader eller kontakt rørlegger for nærmere undersøkelser. 
 • Ta en kontroll av vannmåleren når det ikke blir brukt vann og sjekk om måleren står helt stille. Gjør den ikke det står det vann og renner et eller annet sted. 
 • Det er ikke uvanlig at det oppstår lekkasje eller brudd på de private stikkledningene, og dette kan føre til store vanntap og kan også gi ulemper på egen (eller naboens) eiendom. Dersom vanntrykket i boligen din blir redusert eller du hører susing i ledningene selv om det ikke forbrukes noe vann i huset, kan det være indikasjon på lekkasje i den utvendige stikkledningen.