Hopp til hovedinnholdet

Gebyrtabell vann og avløp

Forklaring til varelinjer på faktura

Alle abonnenter får fastgebyr (varenummer 343-354) Det finnes flere satser og hvilken sats som betales bestemmes av hvor stor vannmåler som er installert. De aller fleste betaler lav sats. 

Dersom vannmåler ikke er installert betales lav sats ganget med antall boligenheter. Boligenhet er boenhet med separat inngang (evt. fra felles oppgang) og egen kjøkkendel. 

Kunder med vannmåler

For de som har vannmåler installert gjelder varennumrene 310, 320, 701, 702, 711, 712.

  • 310 - Målt forbruk vann
  • 320 - Målt forbruk avløp

Viser forskjell mellom avlest stand ved siste og forrige års avlesning av vannmåleren. Er det flere vannmålere i bygget kan antall kubikk være summen av forbruket på de ulike målerene.

  • 711 - Tidl.innbetalt A konto vann
  • 712 - Tidl.innbetalt A konto avløp

Det ble i fjor forskuddsbetalt et forventet forbruk. Dette refunderes i helhet i år. Beløpet kan kontrolleres ved å summere beløp på fakturaene for 1. og 2. halvår i fjor for vare 701 (vann) og 702 (avløp).

  • 701 - A konto vanngebyr (forventet forbruk)
  • 702 - A konto avløpsgebyr (forventet forbruk)

Vi beregner et forskudd i år basert på fjorårets forbruk. Beløpet betegnes som "akonto". Antall kubikk (m3) på fakturaen viser helårsforbruk. Det fakturerte antallet for et halvår er derfor halvparten av det oppgitte antallet (se datoene på varelinje som viser perioden). Resten av forskuddet kommer på faktura for andre halvår.  

Kunder uten vannmåler

For kunder som  ikke har vannmåler gjelder varenummerne:

  • 305 - Beregnet forbruk vann
  • 405 - Beregnet forbruk avløp

Beregnet ut fra boligens bruksareal ganget med omregningsfaktoren som er 1,5.  

Vedlegg