Hopp til hovedinnholdet

Oppmåling av eiendom

Oppmålingsforretning går ut på å klarlegge, merke og beskrive eiendomsgrenser og rettigheter til fast eiendom. 

Hvorfor?

Oppmålingsforretning er en prosedyre for fastlegging av nye og eksisterende usikre grenser. Grunneiere som berøres vil bli varslet til forretningen og gitt anledning til å møte. Landmåleren vil kunne svare på spørsmål om tidligere oppmålinger i området, og påvise resultatet av disse i terrenget. Ved enighet om grensen blir denne merket og oppmålt (koordinatfestet). Det blir satt opp en protokoll fra forretningen. Ved eiendomsdeling blir det opprettet en ny eiendom som får eget gårds- og bruksnummer (gnr./bnr.)


Dersom du skal bygge garasje eller føre opp tilbygg og dette vil kunne komme i konflikt med misteavstander, må eiendomsgrensen være klarlagt før du bygger. Ved oppmålingsforretning klarlegges grenseforløpet i fellesskap med naboene og måles inn før registrering i Matrikkelen.

Hvem kan bestille?

  • eier av eiendommen (hjemmelshaver)
  • personer som har festet grunn for mer enn 10 år

Hvordan bestille?

Vi trenger følgende dokumentasjon:

Dokumentene sendes til postmottak@skedsmo.kommune.no eller Skedsmo kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Behandling

  1. Det settes opp dato for oppmålingsforretningen.
  2. Varsel om oppmålingsforretning sendes til naboene som grenser til den aktuelle eiendomsgrense minimum 14 dager før den skal avholdes.
  3. Ved oppmålingsforretning blir grensene klarlagt, merket og deretter oppmålt. Protokoll fra oppmålingsforretningen signeres av partene.
  4. Grenseforløpet blir registrert i Matrikkelen slik man ble enig om under oppmålingsforretningen.
  5. Matrikkelbrev sendes ut.

Alle endringer som blir gjort på eiendomsgrenser er regulert av Matrikkelloven.

Pris

Klarlegging av eksisterende grense

Prisliste klarlegging av eksisterende grense
Grensen er tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
  Pris (ikke mva.-pliktig)
For inntil 2 punkter 6 210,-
For overskytende grensepunkter, per punkt 1 035,-
Grensen er ikke tidligere koordinatbestemt
For inntil 2 punkter 8 300,-
For overskytende grensepunkter, per punkt 2 000-

Klarlegging av rettigheter

 
  Pris (ikke mva. pliktig)
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, pr time 1 160,-

Kontaktinfo

Ekspedisjon på Teknisk sektor tlf.: 66 93 84 00
E-post: postmottak@skedsmo.kommune.no

Aktuelle lenker