Hopp til hovedinnholdet

Radonmåling

Når anbefales måling av radon?

  • ved vesentlig ombygging, rehabilitering, oppussing, forandring av ventilasjonsforhold
  • for soverom og stue som er i bruk i flere timer hver dag
  • hvis du har innredet rom i kjeller/underetasje til varig oppholdsrom (soverom/stue)

Statens strålevern gir nyttig informasjon om radon, radonmåling, helserisiko og tiltak

Hvorfor måle radon?

Radon er en usynlig, luktfri gass som finnes naturlig i alle typer bergarter og løsmasser. Gassen er lettere enn luft og kan derfor sive inn i bygninger gjennom sprekker og utettheter mot grunnen. For høye konsentrasjoner av radon kan forårsake lungekreft.

Kontaktinformasjon

Overingeniør Hans Petter Buvik

Adresse

Postadresse:
Skedsmo kommune
Miljørettet helsevern
Postboks 313, 2001 Lillestrøm

 

Besøksadresse:
Helseavdelingen
Rådhuset, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm