Hopp til hovedinnholdet

Sammenslåing av eiendommer

Hvem kan søke

Den som er hjemmelshaver (tinglyste eiere) av eiendommene, kan kreve de sammenslått til en eiendom. 

Hva må gjøres før du søker?

  • Undersøke med tinglysningen (Statens Kartverk) at betingelsene for sammenslåing er tilstede. Ring dem på tlf 08700.
  • Slette eventuelle heftelser. 
  • Ta kontakt med rettighetshavere og informere dem om ønsket sammenslåing.

Sammenslåing av eiendom kan betinge reseksjonering dersom en eller flere eiendommer er seksjonert.

Sammenslåing kan ikke gjennomføres dersom det fører til prioritetskollisjon mellom pantehaverne.

Hva må sendes inn?

  • Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter
  • Forenklet situasjonskart (må bestilles)
  • Pass på å få underskrift av alle tinglyste hjemmelshaver(e) av eiendommene.
  • Bekreftelse på at eier til en eventuell bruksrett er varslet.
  • Bekreftelse på at fester(e) er varslet
  • Dokumenter som er nødvendig for å få tinglyst sammenslåing.
  • Er eier et firma, må gyldig firmaattest sendes inn sammen med søknaden.

Pris

Sammenslåing

Krav om sammenslåing Gratis
Forenklet situasjonskart Gratis

Behandling

Vi kontrollerer skjema og attester og oversender sammenføyings- søknaden til tinglysningsmyndigheten. Når tinglysningen har godkjent sammenslåingen, får vi melding om dette og fullfører matrikkelføringen. 
 
Søknadene behandles fortløpende og det tar 6 uker fra søknad om sammenslåing er mottatt til matrikkelbrev blir sendt til deg.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Teknisk sektor
Telefon (mandag-fredag 08-15.00) 66 93 84 00