Hopp til hovedinnholdet

Seksjonering av eiendom

Hva må sendes inn?

Det er i hovedsak de samme dokumentasjonskravene for både seksjonering og reseksjonering. For reseksjonering kommer samtykke fra panthavere og tegninger av eksisterende situasjon i tillegg.

Søknad om seksjonering (leveres i 2 eksemplarer)

 • Skjemaet skal leveres inn med originale underskrifter for å få det tinglyst.
 • Alle må skrive navnet sitt tydelig.
 • Alle som er medeiere til eiendommen, skal skrive under på seksjoneringssøknaden.
 • Festet eiendom: Både eier og fester må skrive under.
 • Firmaeiendom: Original firmaattest som ikke er eldre enn 1 år, må legges ved. 
Veiledning til seksjonering

Veiledning til reseksjonering

Plantegninger (leveres i 2 eksemplarer)

 • Tegningene bør være i målestokk – 1:100 eller 1:200.
 • På hver enkelt tegning skal det stå gårds- og bruksnummer, adresse og etasjenummer.
 • Tegningene må sendes inn med god kvalitet. 
 • Det skal være enkelt å se hva de forskjellige rommene skal brukes til.
 • Alle boliger skal ha stue, kjøkken, bad og wc. Disse rommene skal ligge innenfor hoveddelen. Hvis hoveddelen går over to eller flere etasjer må det være intern trapp mellom etasjene.
 • Det skal markeres på tegningen en grense mellom bruksenhetene (leilighet/hus), seksjon (flere leiligheter/hus) og fellesareal.
 • Forslag til seksjonsnummer skal skrives på hver seksjonsdel (både hoveddel og tilleggsdel). Seksjonsnummer bør følge bolignummereringen.
 • Plantegningene skal leveres inn på alle etasjene i bygningen inkludert kjeller og loft.

Forenklet situasjonskart (leveres i 2 eksemplarer)

Forenklet situasjonskart kan du bestille via e-post eller ring våre kundebehandlere på Teknisk sektor tlf: 66 93 84 00.
Forenklet situasjonskart er gratis.

Samtykke fra panthavere (leveres i 1 eksemplar)

Gjelder kun ved reseksjonering, sammenslåing og deling av eierseksjoner.

Reseksjonering kan bare skje med samtykke fra alle som har tinglyst pant i de seksjonene endringen gjelder.

Skjema

Du trenger disse skjemaene: 

 • Søknad om seksjonering/reseksjonering
 • Fordeling av sameieandeler ved seksjonering
 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Priser

Søknad om seksjonering

Prisliste søknad om seksjonering
Uten befaring (nybygg) 3 rettsgebyr + tinglysing 3 975 kr
Med befaring (eksisterende bygg) 5 rettsgebyr + tinglysing 6 275 kr
Rettsgebyr 1 150 kr
Tinglysningsgebyr 525 kr

Blir seksjoneringstillatelse ikke gitt skal tinglysingsgebyret betales tilbake.

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Prisliste oppmåling av uteareal på eierseksjon
 Pris (ikke mva.-pliktig)
Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon 13 000,-
Ved oppmåling av flere utearealer på samme eiendom gjelder følgende rabattordning:
For 1.-2. uteareal: 0 %
For 3.-4. utearealer (rabatt per uteareal): 50 %
For 5-10 utearealer (rabatt per uteareal): 60 %
For ytterligere utearealer (rabatt per uteareal): 70 %

Klarlegging av eksisterende grense

Prisliste klarlegging av eksisterende grense
Grensen er tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
  Pris (ikke mva.-pliktig)
For inntil 2 punkter 6 210,-
For overskytende grensepunkter, per punkt 1 035,-
Grensen er ikke tidligere koordinatbestemt
For inntil 2 punkter 8 300,-
For overskytende grensepunkter, per punkt 2 000-

Fakturamottaker

Faktura og tinglyst seksjonering blir sendt hjemmelshaver. Det vil si den som står oppført i grunnboken som eier av en eiendom (matrikkelenhet). Dersom vi skal sende dette til noen andre, må informasjon legges ved.

Vi trenger navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til kontaktperson.

Skriv gjerne et følgebrev dersom dere har behov for å forklare noe for oss.  

Saksbehandlingstid

 • Seksjonering av eiendom 12 uker.
 • Oppmåling 16 uker.

Kontakt

For ytterligere spørsmål om seksjonering ta kontakt med våre kundebehandlere på Teknisk sektor:
E-post: postmottak@skedsmo.kommune.no
Telefon: 66 93 84 00