Gebyrtabell vann og avløp

Gebyrtabell vann og avløp
 VarenummerTekstBeskrivelse
Vannmålerkunder 310 Målt forbruk vann forrige år
(tidligere kalt vannforbruk forrige år)
Viser forskjell mellom avlest stand ved siste og forrige års avlesning for vannmåleren. Er det flere vannmålere i bygget kan antall kubikk være summen av forbruket på de ulike målerene.
320 Målt forbruk avløp forrige år
(tidligere kalt kloakkforbruk forrige år)
711 -Tidl.innbetalt A konto vann Det ble i fjor forskuddsbetalt et forventet forbruk. Dette refunderes i helhet i år. Beløpet kan kontrolleres ved å summere beløp på fakturaene for 1. og 2. halvår i fjor for vare 701 for vann og 702 for avløp.
712 -Tidl.innbetalt A konto avløp
(tidligere kalt -Tidl.innbetalt A konto kloakk)
701 A konto vanngebyr (forventet forbruk) Vi beregner et forskudd i år basert på fjorårets forbruk. Beløpet betegnes som "akonto". Antall kubikk (m3) på fakturaen viser helårsforbruk. Det fakturerte antallet for et halvår er derfor halvparten av det oppgitte antallet (se datoene på varelinje som viser perioden). Resten av forskuddet kommer på faktura for andre halvår.
702 A konto avløpsgebyr (forventet forbruk)
(tidligere kalt A konto kloakkgebyr)
Fastledd (gjelder alle) 340 Fastledd vann, lav sats
(tidligere kalt 0-50mm)
Alle abonnenter skal betale fastledd. Hvilken sats som betales bestemmes av hvor stor vannmåler som er installert. Dersom ikke vannmåler er installert betales lav sats ganget med antall boligenheter. Boligenhet er boenhet med separat inngang (evt. fra felles oppgang) og egen kjøkkendel.
350 Fastledd avløp, lav sats
(tidligere kalt 0-50mm)
341 Fastledd vann, middels sats
(tidligere kalt 50-100mm)
351 Fastledd avløp, middels sats
(tidligere kalt 50-100mm)
342 Fastledd vann, høy sats
(tidligere kalt 150-200mm)
352 Fastledd avløp, høy sats
(tidligere kalt 150-200mm)
343 Fastledd vann, lav sats, kombi
(tidligere kalt 80-100 combi)
353 Fastledd avløp, lav sats, kombi
(tidligere kalt 80-100 combi)
344 Fastledd vann, høy sats, kombi
(tidligere kalt 150 combi)
354 Fastledd avløp, høy sats, kombi
(tidligere kalt 150 combi)
Kunder uten vannmåler 305 Beregnet forbruk vann
(tidligere kalt fast gebyr vann)
Beregnet ut fra boligens bruksareal ganget med omregningsfaktoren som er 1,5.
405 Beregnet forbruk avløp
(tidligere kalt fast gebyr avløp)

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?