Gebyrtabell vann og avløp

 

Varenummer

Tekst

Beskrivelse

Vannmålerkunder

310

Målt forbruk vann forrige år
(tidligere kalt vannforbruk forrige år)

Viser forskjell mellom avlest stand ved siste og forrige års avlesning for vannmåleren. Er det flere vannmålere i bygget kan antall kubikk være summen av forbruket på de ulike målerene.

320

Målt forbruk avløp forrige år
(tidligere kalt kloakkforbruk forrige år)

711

-Tidl.innbetalt A konto vann

Det ble i fjor forskuddsbetalt et forventet forbruk. Dette refunderes i helhet i år. Beløpet kan kontrolleres ved å summere beløp på fakturaene for 1. og 2. halvår i fjor for vare 701 for vann og 702 for avløp.

712

-Tidl.innbetalt A konto avløp
(tidligere kalt -Tidl.innbetalt A konto kloakk)

701

A konto vanngebyr (forventet forbruk)

Vi beregner et forskudd i år basert på fjorårets forbruk. Beløpet betegnes som "akonto". Antall kubikk (m3) på fakturaen viser helårsforbruk. Det fakturerte antallet for et halvår er derfor halvparten av det oppgitte antallet (se datoene på varelinje som viser perioden). Resten av forskuddet kommer på faktura for andre halvår.

702

A konto avløpsgebyr (forventet forbruk)
(tidligere kalt A konto kloakkgebyr)

Fastledd (gjelder alle)

340

Fastledd vann, lav sats
(tidligere kalt 0-50mm)

Alle abonnenter skal betale fastledd. Hvilken sats som betales bestemmes av hvor stor vannmåler som er installert. Dersom ikke vannmåler er installert betales lav sats ganget med antall boligenheter. Boligenhet er boenhet med separat inngang (evt. fra felles oppgang) og egen kjøkkendel.

350

Fastledd avløp, lav sats
(tidligere kalt 0-50mm)

341

Fastledd vann, middels sats
(tidligere kalt 50-100mm)

351

Fastledd avløp, middels sats
(tidligere kalt 50-100mm)

342

Fastledd vann, høy sats
(tidligere kalt 150-200mm)

352

Fastledd avløp, høy sats
(tidligere kalt 150-200mm)

343

Fastledd vann, lav sats, kombi
(tidligere kalt 80-100 combi)

353

Fastledd avløp, lav sats, kombi
(tidligere kalt 80-100 combi)

344

Fastledd vann, høy sats, kombi
(tidligere kalt 150 combi)

354

Fastledd avløp, høy sats, kombi
(tidligere kalt 150 combi)

Kunder uten vannmåler

305

Beregnet forbruk vann
(tidligere kalt fast gebyr vann)

Beregnet ut fra boligens bruksareal ganget med omregningsfaktoren som er 1,5.

405

Beregnet forbruk avløp
(tidligere kalt fast gebyr avløp)

Fant du det du lette etter?