Hopp til hovedinnholdet

2 planer på høring

Reguleringsplanene for Meieritomta og Nesgata 28D er nå lagt ut på høring (offentlig ettersyn).

 

Dokumentene for behandling av planene kan du se i møtekalenderen til Hovedutvalg for tekniske tjenester.

Detaljreguleringsplan for Meieritomta - Lillestrøm

Detaljreguleringsplan for Nesgata 28 D – Lillestrøm

Frist for å gi innspill til planene er 11. juni 2016. 
Innspill sendes til postmottak@skedsmo.kommune.no og merkes med saksnummer 2015/17030.
 
Har du spørsmål til saken kan du kontakte Mirza Lejlic på telefon 66 93 84 28 eller e-post         
 
Vi vil gjengi og vurdere alle innspill i det videre arbeidet med planene.