2 planer til høring (offentlig ettersyn)

Planene for kvartal 10 og kvartal 34 (Fagerborgkvartalet) legges ut på høring.

Dokumentene for behandling av planene kan du se i møtekalenderen til Hovedutvalg for tekniske tjenester:
    • Planleggingens formål er å regulere området til kombinert formål for vei, bolig, forretning, bevertning, kontor, offentlig og privat tjenesteyting.
    • Planens formål er å legge til rette for utvikling av kvartalet med kombinert bolig- og næringsformål.
Frist for å komme med innspill er 9. april.
 
Innspill sendes til postmottak@skedsmo.kommune.no og merkes med saksnummer. Eventuelt kan du sende det til Skedsmo kommune, Pb 313, 2001 Lillestrøm.
 
Dersom du har spørsmål kan du kontakte saksbehandler:
Tore Syvert Haga – telefon 66 93 84 70 eller torhaga@skedsmo.kommune.no 
Hege Cecilie Ludvigsen - telefon 66 93 84 47 eller hegecl@skedsmo.kommune.no 
 
Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.