Hopp til hovedinnholdet

2 planer til høring (offentlig ettersyn)

Planene for kvartal 10 og kvartal 34 (Fagerborgkvartalet) legges ut på høring.

Dokumentene for behandling av planene kan du se i møtekalenderen til Hovedutvalg for tekniske tjenester:
    • Planleggingens formål er å regulere området til kombinert formål for vei, bolig, forretning, bevertning, kontor, offentlig og privat tjenesteyting.
    • Planens formål er å legge til rette for utvikling av kvartalet med kombinert bolig- og næringsformål.
Frist for å komme med innspill er 9. april.
 
Innspill sendes til postmottak@skedsmo.kommune.no og merkes med saksnummer. Eventuelt kan du sende det til Skedsmo kommune, Pb 313, 2001 Lillestrøm.
 
Dersom du har spørsmål kan du kontakte saksbehandler:
Tore Syvert Haga – telefon 66 93 84 70 eller torhaga@skedsmo.kommune.no 
Hege Cecilie Ludvigsen - telefon 66 93 84 47 eller hegecl@skedsmo.kommune.no 
 
Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.