Hopp til hovedinnholdet

3 planer til høring (offentlig ettersyn)

Dokumentene for behandling av planene kan du se i møtekalenderen til Hovedutvalg for tekniske tjenester:
Frist for å komme med innspill er 22. august.

Innspill sendes til postmottak@skedsmo.kommune.no og merkes med saksnummer. Eventuelt kan du sende det til Skedsmo kommune, Pb 313, 2001 Lillestrøm.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte saksbehandler:
Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.