Åråsveien 16 A-C - utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn av utbyggingsavtalen ble vedtatt av hovedutvalg for teknisk sektor den 18. november.

Avtaleforslaget omfatter utbygging iht. detaljreguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser for Åråsveien 16 A-C som ble 2. gangsbehandlet av hovedutvalg for tekniske tjenester i møte den 18. november. Avtalen omhandler i hovedsak rekkefølgekrav i reguleringsplanen herunder bidrag til opparbeidelse av Åråsveien lekeplass, gnr. 29 bnr. 1067 mfl.


Møtekalender med saksdokumenter (PS 15/88)


Utbyggingsavtalen er utlagt i perioden 28.11.2015 – 11.01.2016 hos
Skedsmo kommune, teknisk sektor, ekspedisjonen, Jonas Lies gt. 18, 2000 Lillestrøm.


Eventuelle bemerkninger må være innkommet Skedsmo kommune, teknisk sektor, sektorkontoret, postboks 313, 2001 Lillestrøm innen 11.01.2016. 

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.