Hopp til hovedinnholdet

Åråsveien 16 A-C - utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Avtaleforslaget omfatter utbygging iht. detaljreguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser for Åråsveien 16 A-C som ble 2. gangsbehandlet av hovedutvalg for tekniske tjenester i møte den 18. november. Avtalen omhandler i hovedsak rekkefølgekrav i reguleringsplanen herunder bidrag til opparbeidelse av Åråsveien lekeplass, gnr. 29 bnr. 1067 mfl.


Møtekalender med saksdokumenter (PS 15/88)


Utbyggingsavtalen er utlagt i perioden 28.11.2015 – 11.01.2016 hos
Skedsmo kommune, teknisk sektor, ekspedisjonen, Jonas Lies gt. 18, 2000 Lillestrøm.


Eventuelle bemerkninger må være innkommet Skedsmo kommune, teknisk sektor, sektorkontoret, postboks 313, 2001 Lillestrøm innen 11.01.2016.