Brånås felt 35 - plan til offentlig ettersyn

Detaljreglueringsplan for boliger på Brånås felt 35 legges ut til offentlig ettersyn.

Hovedutvalg for tekniske tjenester vedtok i møte den 08.04.15 å legge følgende sak ut til offentlig ettersyn:


Detaljreguleringsplan for boliger på Brånås Felt 35, PS 15/25


Møtekalender med alle dokumenter


Ovennevnte plan ligger også til gjennomsyn hos Skedsmo kommune, teknisk sektor, Jonas Lies gt. 18, 2000 Lillestrøm.
Eventuelle bemerkninger må være innkommet samme sted innen 30.05.2015. 


Bemerkninger vil bli referert og kommentert når saken legges fram til politisk behandling.


Vedtaket er gjort i mehold av § 12-10, første ledd, samt § 12-11, i lov om planlegging og byggesaksbehandling

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.